Browse by Supervisor "Lee, Kees van der"

Sort by: Order: Results:

 • Closed Access
  Boom, Stephanie (2018-06-07)
  Master Business Administration
  Een onderzoek naar de invloed van HR praktijken op betrokkenheid van verloopintentie van projectmedewerkers bij talent & Proa.d.h.v. een literatuurstudie en diepte interviews. Uit praktijkonderzoek is naar voren gekomen ...
 • Closed Access
  Bos, Jens (2021-06-04)
  Master Business Administration
  In dit onderzoek is gekeken naar de huidige organisatiecultuur en de gewenste organisatiecultuur doormiddel van het OCAI model van Cameron en Quinn en wat de relatie is met de mate van medezeggenschap ofwel voice. Tevens ...
 • Boonstra, Catharina (2022-06-03)
  Master Business Administration
  Het onderzoek gaat over de vraag welke impact het sociaal kapitaal binnen Educatis heeft op het verstevigen van het delen van kennis binnen en tussen haar scholen, met als doel het doen van aanbevelingen aan de raad van ...
 • Closed Access
  Timmermans, Mart (2018-12-11)
  Master Business Administration
  De huidige organisatie ondervindt problemen bij het absorberen en implementeren van de nieuwe veranderingen. De interne problemen leiden in de dagelijkse praktijk tot meer klantklachten over de geboden kwaliteit van ...
 • Schats, Miriam (2019-12-11)
  Master Business Administration
  Thema's over leiderschap en veranderbereidheid zijn nog steeds big business in de veranderde maatschappij en de ontwikkelmgen in de gezondheidszorg. Van transactioneel leiderschap naar misschien alleen gedistribueerd ...
 • Jong, Jelvin de (2018-11-07)
  Master Business Administration
  In dit onderzoek is onderzocht op welke wijze de organisatiestructuur en kennisconversie het proces van continu verbeteren beinvloeden binnen WKZ installatietechniek. Met als doelstelling het doen van aanbevelingen ...
 • Ligtenbelt, Leonie (2022-06-20)
  Master Business Administration
  Het doel van dit onderzoek is het doen van aanbevelingen aan de directie van Kinkelder ter verbetering van organisatieleren door het geven van inzicht over de invloed van managing op organisatieleren binnen Kinkelder. Omdat ...
 • Noord, M. van (2018-10-30)
  Master Business Administration
  Deze scriptie gaat in op de onderwerpen talent- en kennismanagement. Hierbij is de HR structuur een modererende factor als talentmanagement, kennismanagement wil optimaliseren.
 • Closed Access
  Feitz, Annemarie (2021-02-08)
  Master Business Administration
  Door diagnostisch onderzoek zijn aanbevelingen gegeven aan de directie en het management van NCOD over het verbeteren van de vakgroep overstijgende samenwerking ten behoeve van multidisciplinaire dienstverlening en het ...
 • Closed Access
  Stam, Gezina Johanna (2020-03-23)
  Master Business Administration
  De veranderbereidheid van leidinggevenden is onderzocht door middel van het diagnosemodel van Metselaar, et. al (2018). door de afhankelijke variabele veranderbereidheid van de leidinggevende te koppelen aan de onafhankelijke ...
 • Closed Access
  Stam, Hannie (2020-03-23)
  Master Business Administration
  De veranderbereidheid van leidinggevenden is onderzocht door middel van het diagnosemodel van Metselaar, et. al (2018). door de afhankelijke variabele veranderbereidheid van de leidinggevende te koppelen aan de onafhankelijke ...