Browse by Supervisor "Lardinois, A.P.M.H."

Sort by: Order: Results:

 • Brink, C.H.M. van den (2019-07-09)
  Researchmasters
  This project is concerned with the evolution and development of the genre of didactic poetry. Five poets, Hesiod, Aratus, Lucretius, Vergil, and Pseudo-Oppian, were investigated to find out how they applied didactic tools ...
 • Zwertbroek, F.M.E. (2015-08-26)
  Bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur
  Het bachelorwerkstuk biedt een comparatieve analyse tussen de Griekse tragedie 'Antigone' van Sophokles en de moderne bewerking hiervan die is geproduceerd door Toneelgroep Amsterdam. Het uitgangspunt is het conflict tussen ...
 • Saveur, L. (2016-12-01)
  Bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur
  Deze scriptie kijkt naar de rol die vrouwen spelen in de verhaallijn van de Odyssee: spelen zij een grotere rol dan mannen voor de goede afloop van het epos? Hiertoe is een aantal initiatiefnemingen en daarop volgende ...
 • Kemande, Josine van (2017-01-19)
  Bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur
  Deze bachelorscriptie onderzoekt de rol van de vrouw in Griekse tragedie uit de vijfde eeuw v.Chr. Aan de hand van theorieën uit secundaire literatuur wordt specifiek de Electra van Sophocles geanalyseerd vanuit een ...
 • Closed Access
  Lemmens, P.J.M. (2018-08-27)
  Bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur
  In dit werkstuk kijk ik naar de Lydische koning Croesus in het eerste en derde boek van de Historiën. In de ontmoeting tussen Croesus en Solon is "goed sterven" een belangrijk thema. Croesus' dood wordt niet verteld, en ...
 • Zwertbroek, Floor M.E. (2018-08-07)
  Master Oudheidstudies
  In this thesis, the argument is that estrangement plays a major part in the audience perception of three ancient Greek plays – despite Aristotle’s appreciation of ‘acknowledgment’ and ‘recognition’: his view would in fact ...
 • Closed Access
  Derksen, M.A.P. (2019-08-28)
  Researchmasters
  This master thesis studies how, when, and to what effect male poets in the Hellenistic period depict female voices within their works. This is done by analysing poetry from three different male authors who have all created ...
 • Smit, L.M.J. (2017-08-29)
  Bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur
  In deze scriptie is onderzocht hoe aanspreekvormen worden gebruikt in de Antigone van Sophocles, in vergelijking met het gebruik van aanspreekvormen in proza zoals beschreven door E. Dickey in Greek Forms of Address.
 • Brink, C.H.M. van den (2017-06-16)
  Bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur
  In dit Bachelorwerkstuk is de αἶνος in de Werken en Dagen van Hesiodus onderzocht. Deze αἶνος is een raadselachtig verhaal dat vaak als een fabel wordt beschouwd, waarvan de boodschap niet duidelijk is. Dit heeft geleid ...
 • Witvliet, A. (2017-01-23)
  Master Oudheidstudies
  How does our intellect function? And how divine is our intellect really? What does it mean to be divine? Does Aristotle literally speak about the divinity of mind, or are those words put in his mouth by later exegetes? ...
 • Ven, Marie Hélène van de (2018-10-08)
  Master Oudheidstudies
  This thesis studies the Eleusinian Mysteries and their relation to the Athenian practice of othering in the 5th century BC. By using theories on cognition, rituals and the effects of these on the individual, another level ...
 • Closed Access
  Witvliet, A. (2015-06-30)
  Bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur
  Hoe verhouden de visies op vriendschap van Plato en Aristoteles zich tot elkaar? Is er zoiets als een perfecte, 'ideale' vriendschap? Is vriendschap altijd wederzijds? In Plato's Lysis en Aristoteles' Ethica Nicomachea ...
 • Muitjens, G. (2017-11-27)
  Researchmasters
  In this thesis, I have ventured to uncover the (female) patient experiences of treatments in the Hippocratic Corpus. I have focused on the recipes found mainly in the gynaecological treatises of the Corpus. The theoretical ...
 • Smits, D.A.R. (2019-06-30)
  Bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur
  Dit werkstuk heeft als doel te analyseren hoe Herodotos gebruik maakt van het idee dat klimaat invloed heeft op het karakter, de gezondheid en de lichaamsbouw van volkeren. In dit werkstuk wordt de term ‘klimaattheorie’ ...