Browse by Supervisor "Lardinois, A.P.M.H."

Sort by: Order: Results:

 • Brink, C.H.M. van den (2019-07-09)
  Researchmasters
  This project is concerned with the evolution and development of the genre of didactic poetry. Five poets, Hesiod, Aratus, Lucretius, Vergil, and Pseudo-Oppian, were investigated to find out how they applied didactic tools ...
 • Zwertbroek, F.M.E. (2015-08-26)
  Bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur
  Het bachelorwerkstuk biedt een comparatieve analyse tussen de Griekse tragedie 'Antigone' van Sophokles en de moderne bewerking hiervan die is geproduceerd door Toneelgroep Amsterdam. Het uitgangspunt is het conflict tussen ...
 • Vos, H.C. (Nelie) (2019-08-27)
  Master Oudheidstudies
  Dit onderzoek vergelijkt de moderne bewerking van de Bacchae van David Greig met de oorspronkelijke tragedie van Euripides. Deze vergelijking wordt gedaan aan de hand van de publieksrespons. Hans Oranje heeft een methode ...
 • Alexander, J. (2020-07-01)
  Bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur
  While many literary scholars have already examined Aristophanes’ extant plays featuring the Peloponnesian War and a utopian peace, their conclusions oftentimes lack an academic justification for the occurrence of political ...
 • Closed Access
  Spitzen, M. (Myrthe) (2019-06-15)
  Master Oudheidstudies
  Deze scriptie gaat over het droomboek (de Oneirokritika) van Artemidoros van Daldis (2e eeuw na Christus). Het gehele werk bestaat uit vijf boeken, waarvan de eerste drie gericht zijn aan Cassius Maximus en de laatste twee ...
 • Saveur, L. (2016-12-01)
  Bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur
  Deze scriptie kijkt naar de rol die vrouwen spelen in de verhaallijn van de Odyssee: spelen zij een grotere rol dan mannen voor de goede afloop van het epos? Hiertoe is een aantal initiatiefnemingen en daarop volgende ...
 • Kemande, Josine van (2017-01-19)
  Bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur
  Deze bachelorscriptie onderzoekt de rol van de vrouw in Griekse tragedie uit de vijfde eeuw v.Chr. Aan de hand van theorieën uit secundaire literatuur wordt specifiek de Electra van Sophocles geanalyseerd vanuit een ...
 • Brugman, B.C. (Bethany) (2021-06-11)
  Master Oudheidstudies
  In deze masterscriptie is de invloed van de genderidentiteit van het tragische koor onderzocht. Er is gekeken naar alle 31 overgeleverde tragedies om een beeld te krijgen van de bijzondere rol van het koor. De speciale ...
 • Closed Access
  Lemmens, P.J.M. (2018-08-27)
  Bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur
  In dit werkstuk kijk ik naar de Lydische koning Croesus in het eerste en derde boek van de Historiën. In de ontmoeting tussen Croesus en Solon is "goed sterven" een belangrijk thema. Croesus' dood wordt niet verteld, en ...
 • Zwertbroek, Floor M.E. (2018-08-07)
  Master Oudheidstudies
  In this thesis, the argument is that estrangement plays a major part in the audience perception of three ancient Greek plays – despite Aristotle’s appreciation of ‘acknowledgment’ and ‘recognition’: his view would in fact ...
 • Closed Access
  Eekert, T.C.P. (Tom) van (2020-07-17)
  Master Oudheidstudies
  Zowel Hippocrates als Asclepius staan symbool voor de (oude) geneeskunde. In eerste instantie lijken de aanpak van Hippocrates en Asclepius niet bepaald met elkaar te rijmen. Hippocrates zet zich in zijn werk af tegen het ...
 • Closed Access
  Derksen, M.A.P. (2019-08-28)
  Researchmasters
  This master thesis studies how, when, and to what effect male poets in the Hellenistic period depict female voices within their works. This is done by analysing poetry from three different male authors who have all created ...
 • Smit, L.M.J. (2017-08-29)
  Bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur
  In deze scriptie is onderzocht hoe aanspreekvormen worden gebruikt in de Antigone van Sophocles, in vergelijking met het gebruik van aanspreekvormen in proza zoals beschreven door E. Dickey in Greek Forms of Address.
 • Closed Access
  Hoften, J. (Janine) van (2021-06-14)
  Master Oudheidstudies
  In deze scriptie wordt de functie van mythologische exempla in een selectie van gedichten van de lyrische dichters Sappho, Alcaeus en Ibycus geanalyseerd en vergeleken aan de hand van Traditional Referentiality. De exempla ...
 • Brink, C.H.M. van den (2017-06-16)
  Bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur
  In dit Bachelorwerkstuk is de αἶνος in de Werken en Dagen van Hesiodus onderzocht. Deze αἶνος is een raadselachtig verhaal dat vaak als een fabel wordt beschouwd, waarvan de boodschap niet duidelijk is. Dit heeft geleid ...
 • Wolters, L. (2020-07-01)
  Bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur
  De onderzoeksvraag van mijn scriptie luidt: in hoeverre sluit de karakterisering van de ongelukkige minnaars in de niet-authentieke Idyllen van pseudo-Theokritos, zoals die blijkt uit hun taalgebruik, aan bij de authentieke ...
 • Woortman, R. (2022-04-13)
  Bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur
  Onderzoek naar de genrekwestie van het elegische fragment genaamd de Leontion, van de hand van de hellenistische auteur Hermesianax. Hiervoor wordt onderzocht hoe het fragment zich verhoudt tot de elegische poezie, ...
 • Witvliet, A. (2017-01-23)
  Master Oudheidstudies
  How does our intellect function? And how divine is our intellect really? What does it mean to be divine? Does Aristotle literally speak about the divinity of mind, or are those words put in his mouth by later exegetes? ...
 • Saveur, L. (Laila) (2019-06-15)
  Master Oudheidstudies
  Sappho’s liederen werden ook gezongen in het klassieke Athene, maar deze liederen waren in het Lesbisch. Het Lesbisch is het dialect dat op het eiland Lesbos, waar Sappho vandaan kwam, werd gesproken. Deze scriptie onderzoekt ...
 • Loo, S.C.J.van de (2020-06-22)
  Bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur
  Er is slechts één concreet bewijs uit de oudheid, Plato's Ion, dat beweert dat de Ilias uit het hoofd werd voorgedragen door rapsoden. Naast het bewijs dat Plato’s Ion levert, is er echter geen enkele primaire bron uit de ...