Browse by Supervisor "Heiden, G-J van der"

Sort by: Order: Results:

 • Veldman, W. (2018-10-04)
  Master Filosofie
  In deze scriptie wordt betoogd dat Nietzsche niet zoals de gangbare lezing stelt het ressentiment volledig afwijst, daarentegen enkel de christelijk-ascetische en destructieve omgang met ressentiment. In hoofdstuk I. worden ...
 • Thijs, D.O.D. (2019-08-27)
  Philosophy: Research Master
  The late Heidegger and Bernard Stiegler both assert that contemporary technics poses a threat to human existence as well as being in general. The present paper asks, in the face of this threat, how am I to be in order to ...
 • Closed Access
  Colsen, M. (2016-09-22)
  Master Filosofie
  Het nihilisme is een probleem dat diep ingrijpt in de Europese cultuur van vandaag. De scriptie onderzoekt hoe de Duitse filosoof Friedrich Nietzsche (1844-1900) dit probleem tegemoet treedt in zijn boek Die fröhliche ...
 • Closed Access
  Steenhuis, N. (2019-08-21)
  Master Filosofie
  In mijn masterscriptie vergelijk ik de kunstfilosofie van Friedrich Nietzsche met die van Martin Heidegger vanuit het perspectief van de laatstgenoemde filosoof. Deze vergelijking centreert zich rond Nietzsche’s Geburt der ...
 • Oudenhoven, L. (2019-08-30)
  Master Filosofie (Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied)
  In deze scriptie worden de mogelijke therapeutische implicaties onderzocht van Nietzsches gezondheidsbegrip, en meer specifiek van de notie ‘grote gezondheid’. Er bestaat namelijk nogal wat ambiguïteit rondom een therapeutische ...
 • Bruijn, L. de (2018-07-03)
  Master Filosofie
  Tijd wordt in de filosofie op grofweg twee manieren begrepen: fenomenologisch en kosmologisch. Deze tijdsbegrippen zijn volgens Ricoeur echter altijd aporetisch en ze kunnen niet theoretisch met elkaar worden gecombineerd. Zo’n ...
 • Mars, T. (2019-06-07)
  Master Filosofie
  Gelatenheid staat bij Meister Eckhart en Martin Heidegger voor de bestaansverhouding waarin de mens de vervreemding van zijn eigen wezen opheft. In het mystieke denken van Eckhart is dit wezen goddelijk van aard en in het ...
 • Versteeg, R. (2016-11-11)
  Master Filosofie
  In deze masterthesis wordt onderzocht in hoeverre het thema van de uitzondering in het denken van Søren Kierkegaard (1813 – 1855) een erfenis vormt voor het denken van Jacques Derrida (1930 – 2004). Enkele aanleidingen ...
 • Rosmalen, M. van (2019-08-30)
  Master Filosofie
  Deze scriptie onderzoekt het begrip vrijheid zoals dat voorkomt in het werk van Michel Foucault. Na een achtergrondschets van zijn werk bespreken we de thema's van zorg voor de zelf, levenskunst en kritiek. Door de verbinding ...
 • Closed Access
  Leppink, I. (2017-01-20)
  Master Filosofie
 • Closed Access
  Kruijsbeek, F. van (2018-08-22)
  Master Filosofie
  Jacques Derrida’s text Éperons: Les Styles de Nietzsche explores Nietzsche’s writing on woman. While Nietzsche is generally infamous for his misogynistic attitude, Derrida also discovers a certain identification with ...
 • Veraart, R. (2017-08-23)
  Philosophy: Research Master
  The article investigates the fundamental structure of the relation between the Other and the same throughout Levinas’s work. It claims that a significant shift can be seen in it: whereas Totality and Infinity deems an ...
 • Nijhuis, J.C. (2019-03-20)
  Master Filosofie
  In deze scriptie wordt beschreven dat de nihilistische dreiging die volgt na de dood van God voortkomt uit een psychologische behoefte. Een nihilistische dreiging die omschreven wordt als de ‘nihilistische conditie’; een ...
 • Closed Access
  Schuurmans, A. (2019-08-30)
  Master Filosofie (Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied)
  We hebben het goed in Nederland. Vrij van oorlog en hongersnood genieten we onderwijs, gezondheidszorg en een ongekende vrijheid. Toch lijkt het alsof iets wringt. Een grote groep mensen lijkt een soort gemis te ervaren. ...
 • Kroese, W. (2017-11-30)
  Master Filosofie
  Een denken van mimesis vanuit het werk van Lacoue-Labarthe
 • Kleeff, J. van (2019-08-30)
  Master Filosofie
  Schaamte is een emotie welke door filosofen veel wordt besproken om iets te zeggen over het wezen van het bestaan. Levinas en Sartre houden zich beiden met deze emotie bezig in hun ontologische werken. In mijn scriptie ...
 • Kloos, W. (2019-08-30)
  Master Filosofie
  De vraag naar de wijsgerige en politieke erfenis van Paulus staat in de hedendaagse filosofie hoog op de agenda. In Il tempo che resta stelt Agamben dat Heidegger in zijn lezing van Paulus de gedachte ontwikkelt dat de ...
 • Jansen, F.J.M. (2017-01-16)
  Master Filosofie
  In mijn masterscriptie vergelijk ik twee verhalen die het westerse verschijnsel "secularisering" verklaren: de traditionele seculariseringthese (het standaardnarratief) en het seculariseringsnarratief van Charles Taylor, ...
 • Closed Access
  Kerssies, R. (2018-03-20)
  Master Filosofie
  In onze hedendaagse informatiemaatschappij lijkt de wijsheid het onderspit te delven, zowel binnen de samenleving als binnen de filosofie. Niet langer staat de deugdelijke, waardevolle en wijze indeling van het eigen leven ...