Browse by Supervisor "Bruin, L. de"

Sort by: Order: Results:

 • Moerland, J.M.C.P. (2016-12-20)
  Master Filosofie
  Een belangrijk debat voor de middeleeuwse filosofische psychologie gaat over de vraag hoe de ziel en haar vermogens zich tot elkaar verhouden. Tot ver in de 13e eeuw was de Augustijnse traditionele identiteitsopvatting ...
 • Vugt, J. van (2020-11-20)
  Master Filosofie
  An increasing number of environmental movements is striving for ‘climate justice’: the linkage of climate change action and socio-economic reforms. The political ideals and methods of these movements can differ vastly. I ...
 • Vries, J. de (2019-08-30)
  Master Filosofie
  This thesis is an examination of Derek Parfit’s ‘relation R’ theory and the embodied/extended/embedded cognition(EC) theory. It argues that a synthesis between these two theories is desirable, despite the incompatible ...
 • Closed Access
  Ris, H. (2019-12-17)
  Master Filosofie
  Normatieve beslissingstheorie houdt zich bezig met de vraag hoe mensen een individuele keuze zouden moeten maken. De meest prominente theorie binnen dit vakgebied is expected utility theory (EUT), die winstmaximalisatie ...
 • Venhorst, A. (2018-08-31)
  Master Filosofie
  Ondanks de grote inzet van dierondersteunde therapie bij autisme, is er weinig bekend over de effectiviteit van dierondersteunde therapie. Omdat problemen binnen de communicatie en sociale interactie een belangrijk kenmerk ...
 • Closed Access
  Bokkers, K. (2020-07-10)
  Master Filosofie (Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied)
  Onze visie op kinderen is van belang omdat het onder meer bepaalt hoe we met kinderen omgaan. In deze scriptie wordt het moderne concept van de kindertijd volgens filosoof David Archard behandeld. Volgens hem zijn we door ...
 • Bootsma, L.; Bootsma, L. (2019-08-30)
  Master Filosofie
  In deze scriptie wordt een kritische analyse gegeven van de Embodied Cognition benadering van sociale cognitie. Daarbij worden de posities van Shaun Gallagher en Daniel Hutto gecontrasteerd met de klassieke posities in het ...
 • Land, N. (2018-06-15)
  Master Filosofie
  ij oefentherapeutische begeleiding speelt het veranderen van ongezond naar gezond houdings- en bewegingsgedrag een rol. Dit gedrag wordt niet uitsluitend geduid in termen van lichamelijke houdingen en bewegingen, maar ...
 • Lier, S. van (2017-08-29)
  Master Filosofie
  De verhalen van Robin Dunbar en Steven Pinker worden in deze scriptie getoetst aan de veelgemaakte wetenschappelijke fouten van just-so stories. Dunbar heeft een samenhangend verhaal over tijdsbesteding, de omvang van de ...
 • Closed Access
  Praet, M. van (2019-08-27)
  Master Filosofie
  Deze scriptie onderzoekt de wenselijkheid van het principe van gelijke kansen, en hoe dit in de praktijk gebracht kan worden. Dit wordt gedaan vanuit een tweetal theoretische perspectieven, op basis van John Rawls’ Een ...
 • Wertwijn, I. (2021-07-14)
  Philosophy: Research Master
  Language, as a social practice, involves abilities not specific to language, e.g. agency, attention, interaction, perception, memory and inferencing. Philosophical perspectives on language use can be enriched by integrating ...
 • Rens, S. (2020-12-22)
  Master Filosofie
  Er moet volgens Searle een formele zelf gepostuleerd worden, omdat we anders niet anders kunnen verklaren waarom (1) de werkelijkheid wordt ervaren als een eenheid en waarom (2) wij het gevoel hebben dat we, op elk moment ...
 • Kemps, S. (2017-08-07)
  Master Filosofie
  In deze scriptie probeer ik uit te zoeken wat verstaan wordt onder onrechtvaardigheid en wat manieren zijn om deze te bestrijden. In The Faces of Injustice bespreekt Judith Shklar het concept onrechtvaardigheid, ze geeft ...
 • Wijn, M. (2020-08-27)
  Master Filosofie
  In this paper, mind blindness is examined as an explanation for autism. The aim is to understand whether mind blindness could be explained better by theory theory or simulation theory. For this, the main skills that are ...
 • Jacobs, L. (2017-10-31)
  Master Filosofie
  The paradox of fiction lies in the seeming contradiction that we appear to have real emotions for fictional characters, while at the same time knowing that they do not exist. The several solutions all have their drawbacks, ...
 • Kernebeek, C.R. van (2017-10-30)
  Master Filosofie
  Wilsbekwaamheid is in de gezondheidszorg de praktische invulling van het begrip autonomie. Of iemand wilsbekwaam is, is in de praktijk soms moeilijk te bepalen. Mogelijk is de invulling van het autonomiebegrip hier de ...
 • Lijdsman, D. (2019-11-29)
  Master Filosofie
  De wetenschappelijke theorieën over het ontstaan van religie beschrijven hoe men van het erkennen van morele bovennatuurlijke entiteiten komt tot het uitvoeren van rituelen die evolutionair voordelig zijn voor de groep als ...
 • Lamers, L. (2018-08-31)
  Master Filosofie
  In het debat over hoe het kan dat we de ander in alledaagse situaties begrijpen, keert Theorie Theorie steeds terug als een schijnbaar onvermijdelijke verklaring. Ondanks de logische problemen waar Theorie Theorie tegen ...
 • Beekmans, M. (2017-08-25)
  Master Filosofie
  Handelt een volwassene, die als kind veelvuldig op rode Coca-Cola stoeltjes heeft gezeten, volledig uit vrije wil als deze een blikje Coke opentrekt? Zijn de Amerikaanse soldaten moreel verantwoordelijk voor het executeren ...
 • Schlienkamp, J. (2020-07-08)
  Master Filosofie
  The depth of Jaspers’ philosophical investigation in Die Schuldfrage can only properly be appreciated when placed in its historical context. Nazi control in Germany was extensive and had a profound impact on the private ...