Browse op Specialisatie "Bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur"

Sorteer op: Volgorde: Resultaten:

 • Luik, Delano A.N. van (2017-01-16)
  Bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur
  Anna Komnene (1083-1148) was de verbannen dochter van de overleden keizer toen ze haar werk de Alexias schreef, dat verhaalt over haar gelijknameige vader en zijn daden. Daarbij beschrijft ze ook de Eerste Kruistocht ...
 • Zwertbroek, F.M.E. (2015-08-26)
  Bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur
  Het bachelorwerkstuk biedt een comparatieve analyse tussen de Griekse tragedie 'Antigone' van Sophokles en de moderne bewerking hiervan die is geproduceerd door Toneelgroep Amsterdam. Het uitgangspunt is het conflict tussen ...
 • Graumans, M. (2015-06-17)
  Bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur
  In deze scriptie wordt bepleit dat aan de hand van verschillende overeenkomsten tussen de ekphrasis in Catullus' Carmen 64 en Ovidius' Heroides 10 gesteld kan worden dat Ovidius Catullus' werk als voorbeeld heeft gebruikt ...
 • Bennekom, E.A.J. van (2015-06-17)
  Bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur
  Augustus is een keizer die het politiek bestel van het Romeinse Rijk in korte tijd omvormt van een republiek naar keizerrijk. In werken van en over hem wordt vaak gesproken over de collega’s (collegae) die hij heeft gehad ...
 • Oosthout, A.H. (2015-06-30)
  Bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur
  Aristoteles komt in zijn Metafysica meerdere malen terug op de mereologie en haar problemen in zijn zoektocht naar de essentie (ουσία) van de dingen. Het doel van deze scriptie is om de lezer een blik te geven in de ...
 • Lugt, J. van der (2017-05-30)
  Bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur
  Het stereotype servus callidus komt vaak voor in Plautus’ komedies. In de Pseudolus wordt het hoofdpersonage op verschillende niveaus als dit stereotype gepresenteerd. Door de plot, het taalgebruik en het metatheater in ...
 • Saveur, L. (2016-12-01)
  Bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur
  Deze scriptie kijkt naar de rol die vrouwen spelen in de verhaallijn van de Odyssee: spelen zij een grotere rol dan mannen voor de goede afloop van het epos? Hiertoe is een aantal initiatiefnemingen en daarop volgende ...
 • Kemande, Josine van (2017-01-19)
  Bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur
  Deze bachelorscriptie onderzoekt de rol van de vrouw in Griekse tragedie uit de vijfde eeuw v.Chr. Aan de hand van theorieën uit secundaire literatuur wordt specifiek de Electra van Sophocles geanalyseerd vanuit een ...
 • Janssen, B. (2016-07-29)
  Bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur
  Een onderzoek naar de interne monologen in de Thebaïs van Statius. Hierbij wordt ingegaan op aanwezigheid van de verteller. Narratologie, retorica en intertekstualiteit staan centraal.
 • Peeters, Thomas S. (2017-08-30)
  Bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur
  De vraag die in dit onderzoek centraal staat, is hoe de relatie tussen de spreker en zijn publiek bijdraagt aan aspectgebruik van de Oudgriekse imperativus, en met name aan het onderscheid tussen praesensaspect en ...
 • Kicken, C. J. (2017-07-05)
  Bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur
  Bij een opgraving in de buurt van het huidige raadhuis in Heerlen (Limburg) werd in 1877 een Romeins godinnenbeeld van Nievelsteiner zandsteen gevonden. Het beeld valt te interpreteren als de Romeinse godin Minerva met ...
 • Rietveld, Eva L. (2017-08-31)
  Bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur
  References to pagan Antiquity and their context in the writings of William Bradford (1590-1657), governor of Plymouth Plantation.
 • Paffen, C.C. (2014-12-17)
  Bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur
  In deze scriptie wordt geargumenteerd dat familie dynamiek, identiteit en isolatie motivators zijn voor tragische helden om van een hoge positie naar een lage positie te gaan. Zowel op het gebied van macht als psychologisch. ...
 • Uffing, J.G.T. (2015-08-31)
  Bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur
  Vuur als wapen; de rol van Grieks vuur in het Byzantijnse rijk.
 • Meens, M. (2016-08-31)
  Bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur
  Het twaalfde-eeuwse werk de Mirabilia Urbis Romae is het eerste Middeleeuwse werk dat het Antieke Rome beschrijft. Daarom is dit een belangrijke bron om het beeld van het oude Rome in de twaalfde eeuw te onderzoeken. ...
 • Closed Access
  Beijen, C.M.G. (2015-03-09)
  Bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur
  Een beschouwing van de factoren die mee hebben gespeeld in de onderdrukking van de bacchanalia in 186 vC. aan de hand van twee bronnen. Allereerst een vertaling van de twee bronnen: het Senatus Consultum de Bacchanalibus ...
 • Vos, H.C. (2015-06-22)
  Bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur
  Dit bachelorwerkstuk maakt een vergelijking tussen de Phaedra van Seneca en de Hippolytus van Euripides.Aan de hand van karakterbeschrijvingen van de twee hoofdpersonages uit de Phaedra en Hippolytus-mythe wordt onderzocht ...
 • Dekker, H.D. (2015-07-08)
  Bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur
  De Calydoniër Tydeus is één van de zeven vorsten die Thebe aanvallen, teneinde de onrechtmatige vorst Eteocles van de troon te stoten en zijn broer Polynices aan de macht te brengen. In Statius' versie, 'Thebais', speelt ...
 • Brink, C.H.M. van den (2017-06-16)
  Bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur
  In dit Bachelorwerkstuk is de αἶνος in de Werken en Dagen van Hesiodus onderzocht. Deze αἶνος is een raadselachtig verhaal dat vaak als een fabel wordt beschouwd, waarvan de boodschap niet duidelijk is. Dit heeft geleid ...
 • Closed Access
  Gameren, A.A.H. van (2015-06-25)
  Bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur
  Een onderzoek naar hoe de schilders de ekphraseis, ontleend aan teksten van Catullus, Ovidius en Philostratos, gevisualiseerd hebben in de Camerino d’Alabastro van Alfonso d’Este en of ze hun kennis van de Oudheid in hun ...