Browse by Programme "Bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur"

Sort by: Order: Results:

 • Luik, Delano A.N. van (2017-01-16)
  Bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur
  Anna Komnene (1083-1148) was de verbannen dochter van de overleden keizer toen ze haar werk de Alexias schreef, dat verhaalt over haar gelijknameige vader en zijn daden. Daarbij beschrijft ze ook de Eerste Kruistocht ...
 • Closed Access
  Wesselink, L. (2019-06-10)
  Bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur
  In deze scriptie bespreek ik de receptie van de filosofische werken van Cicero, met name zijn beroemde werk De Natura Deorum, in de apologetische teksten Octavius en De Ira Dei van de Latijnse Vroegchristelijke auteurs ...
 • Zwertbroek, F.M.E. (2015-08-26)
  Bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur
  Het bachelorwerkstuk biedt een comparatieve analyse tussen de Griekse tragedie 'Antigone' van Sophokles en de moderne bewerking hiervan die is geproduceerd door Toneelgroep Amsterdam. Het uitgangspunt is het conflict tussen ...
 • Graumans, M. (2015-06-17)
  Bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur
  In deze scriptie wordt bepleit dat aan de hand van verschillende overeenkomsten tussen de ekphrasis in Catullus' Carmen 64 en Ovidius' Heroides 10 gesteld kan worden dat Ovidius Catullus' werk als voorbeeld heeft gebruikt ...
 • Brink, A.J.C. van den (2018-06-01)
  Bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur
  Het bachelorwerkstuk geeft een analyse van de vrouwbeelden in de Confessiones. Augustinus spreekt in zijn bekendste werk over zijn moeder en over zijn minnaressen. Er is gekeken naar de manier waarop Augustinus over deze ...
 • Bennekom, E.A.J. van (2015-06-17)
  Bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur
  Augustus is een keizer die het politiek bestel van het Romeinse Rijk in korte tijd omvormt van een republiek naar keizerrijk. In werken van en over hem wordt vaak gesproken over de collega’s (collegae) die hij heeft gehad ...
 • Oosthout, A.H. (2015-06-30)
  Bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur
  Aristoteles komt in zijn Metafysica meerdere malen terug op de mereologie en haar problemen in zijn zoektocht naar de essentie (ουσία) van de dingen. Het doel van deze scriptie is om de lezer een blik te geven in de ...
 • Lugt, J. van der (2017-05-30)
  Bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur
  Het stereotype servus callidus komt vaak voor in Plautus’ komedies. In de Pseudolus wordt het hoofdpersonage op verschillende niveaus als dit stereotype gepresenteerd. Door de plot, het taalgebruik en het metatheater in ...
 • Klauwer, L.P. (2018-07-15)
  Bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur
  In deze scriptie worden de antieke bronnen over de zelfdodingen van Dido, Lucretia en Cleopatra met elkaar vergeleken. In eerste instantie is bepaald welke versie van het verhaal aangehouden wordt als basis en aan de hand ...
 • Been, D. de (2018-07-11)
  Bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur
  In deze bachelorscriptie staat het Apollo-verhaal in Rufinus’ Latijnse vertaling van de Griekse 'Historia Monachorum in Aegypto' centraal. Het werk beschrijft een tocht door de Egyptische woestijn die monniken langs kloosters ...
 • Saveur, L. (2016-12-01)
  Bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur
  Deze scriptie kijkt naar de rol die vrouwen spelen in de verhaallijn van de Odyssee: spelen zij een grotere rol dan mannen voor de goede afloop van het epos? Hiertoe is een aantal initiatiefnemingen en daarop volgende ...
 • Kemande, Josine van (2017-01-19)
  Bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur
  Deze bachelorscriptie onderzoekt de rol van de vrouw in Griekse tragedie uit de vijfde eeuw v.Chr. Aan de hand van theorieën uit secundaire literatuur wordt specifiek de Electra van Sophocles geanalyseerd vanuit een ...
 • Closed Access
  Lemmens, P.J.M. (2018-08-27)
  Bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur
  In dit werkstuk kijk ik naar de Lydische koning Croesus in het eerste en derde boek van de Historiën. In de ontmoeting tussen Croesus en Solon is "goed sterven" een belangrijk thema. Croesus' dood wordt niet verteld, en ...
 • Janssen, B. (2016-07-29)
  Bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur
  Een onderzoek naar de interne monologen in de Thebaïs van Statius. Hierbij wordt ingegaan op aanwezigheid van de verteller. Narratologie, retorica en intertekstualiteit staan centraal.
 • Peeters, Thomas S. (2017-08-30)
  Bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur
  De vraag die in dit onderzoek centraal staat, is hoe de relatie tussen de spreker en zijn publiek bijdraagt aan aspectgebruik van de Oudgriekse imperativus, en met name aan het onderscheid tussen praesensaspect en ...
 • Kicken, C. J. (2017-07-05)
  Bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur
  Bij een opgraving in de buurt van het huidige raadhuis in Heerlen (Limburg) werd in 1877 een Romeins godinnenbeeld van Nievelsteiner zandsteen gevonden. Het beeld valt te interpreteren als de Romeinse godin Minerva met ...
 • Rietveld, Eva L. (2017-08-31)
  Bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur
  References to pagan Antiquity and their context in the writings of William Bradford (1590-1657), governor of Plymouth Plantation.
 • Paffen, C.C. (2014-12-17)
  Bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur
  In deze scriptie wordt geargumenteerd dat familie dynamiek, identiteit en isolatie motivators zijn voor tragische helden om van een hoge positie naar een lage positie te gaan. Zowel op het gebied van macht als psychologisch. ...
 • Uffing, J.G.T. (2015-08-31)
  Bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur
  Vuur als wapen; de rol van Grieks vuur in het Byzantijnse rijk.
 • Roodzant, A.C.D. (2018-06-15)
  Bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur
  In deze scriptie staat de vergelijking tussen de ethiek binnen de stoïcijnse leer en de ethiek in Spinoza's werken centraal. Als eerste wordt er gekeken naar de plaats van ethiek binnen beide filosofische systemen, ten ...