Browse by Programme "Bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur"

Sort by: Order: Results:

 • Luik, Delano A.N. van (2017-01-16)
  Bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur
  Anna Komnene (1083-1148) was de verbannen dochter van de overleden keizer toen ze haar werk de Alexias schreef, dat verhaalt over haar gelijknameige vader en zijn daden. Daarbij beschrijft ze ook de Eerste Kruistocht ...
 • Closed Access
  Wesselink, L. (2019-06-10)
  Bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur
  In deze scriptie bespreek ik de receptie van de filosofische werken van Cicero, met name zijn beroemde werk De Natura Deorum, in de apologetische teksten Octavius en De Ira Dei van de Latijnse Vroegchristelijke auteurs ...
 • Zwertbroek, F.M.E. (2015-08-26)
  Bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur
  Het bachelorwerkstuk biedt een comparatieve analyse tussen de Griekse tragedie 'Antigone' van Sophokles en de moderne bewerking hiervan die is geproduceerd door Toneelgroep Amsterdam. Het uitgangspunt is het conflict tussen ...
 • Closed Access
  Nijhuis, T.C. (2020-06-29)
  Bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur
  Om een bijdrage te leveren aan het ethisch-filosofisch debat over de oorsprong van antropocentrisme wordt in deze scriptie onderzocht in hoeverre Aristoteles’ leer antropocentrisch is. Hierbij wordt gebruikgemaakt van ...
 • Graumans, M. (2015-06-17)
  Bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur
  In deze scriptie wordt bepleit dat aan de hand van verschillende overeenkomsten tussen de ekphrasis in Catullus' Carmen 64 en Ovidius' Heroides 10 gesteld kan worden dat Ovidius Catullus' werk als voorbeeld heeft gebruikt ...
 • Brink, A.J.C. van den (2018-06-01)
  Bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur
  Het bachelorwerkstuk geeft een analyse van de vrouwbeelden in de Confessiones. Augustinus spreekt in zijn bekendste werk over zijn moeder en over zijn minnaressen. Er is gekeken naar de manier waarop Augustinus over deze ...
 • Willems, D. (2020-07-02)
  Bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur
  De Batrachomyomachia is een mini-epos dat gebaseerd lijkt op de grote epen van Homeros. Het gebruikt een vergelijkbaar verhaal, vergelijkbare woorden, wendingen en eenzelfde stijl als Homeros en derhalve is het niet gek ...
 • Meekes, I.J. (2021-06-29)
  Bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur
  Een bespreking van hoe de vooroordelen van Cicero over bepaalde filosofieën invloed hebben gehad op de karakterisering en geloofwaardigheid van de personages in De natura deorum.
 • Mulders, C.C.E. (2021-06-12)
  Bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur
  Er zijn in de wetenschap verschillende visies aan te wijzen betreffende de vraag of Lucretius zich voor De Rerum Natura louter baseerde op het werk van Epicurus of ook op latere epicuristen. In deze scriptie ben ik ingegaan ...
 • Fikse, K. (2022-06-15)
  Bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur
  Plinius schrijft vol bewondering over vrouwen in zijn Epistulae. Hij bewondert hen vooral om hun plichtsbesef, opoffering voor hun echtgenoot, waardigheid, moederliefde, intelligentie en standvastigheid. Voor deze scriptie ...
 • Peltzer, R.M.V. (2021-06-28)
  Bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur
  In his work The Deaths of the Republic: Imagery of the Body Politic in Ciceronian Rome (2020), Brian Walters demonstrates that medical imagery was a frequently used rhetorical instrument in the first century BC. Although ...
 • Mulder, T. (2021-06-28)
  Bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur
  In dit onderzoek wordt een antwoord gegeven op de vraag op welke wijze Cicero levendig taalgebruik gebruikt in zijn Pro Roscio en hoe deze antieke levendigheid zich verhoudt tot de moderne. Dit wordt bereikt door het ...
 • Bennekom, E.A.J. van (2015-06-17)
  Bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur
  Augustus is een keizer die het politiek bestel van het Romeinse Rijk in korte tijd omvormt van een republiek naar keizerrijk. In werken van en over hem wordt vaak gesproken over de collega’s (collegae) die hij heeft gehad ...
 • Alexander, J. (2020-07-01)
  Bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur
  While many literary scholars have already examined Aristophanes’ extant plays featuring the Peloponnesian War and a utopian peace, their conclusions oftentimes lack an academic justification for the occurrence of political ...
 • Oosthout, A.H. (2015-06-30)
  Bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur
  Aristoteles komt in zijn Metafysica meerdere malen terug op de mereologie en haar problemen in zijn zoektocht naar de essentie (ουσία) van de dingen. Het doel van deze scriptie is om de lezer een blik te geven in de ...
 • Haeren, J.L.J. van (2020-05-28)
  Bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur
  Het is voor een moderne lezer lastig om antieke teksten en portretten te interpreteren door het ontbreken van de vereiste kennis over de cultuur en context van de bronnen. Deze scriptie onderzoekt wat het verband is tussen ...
 • Lugt, J. van der (2017-05-30)
  Bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur
  Het stereotype servus callidus komt vaak voor in Plautus’ komedies. In de Pseudolus wordt het hoofdpersonage op verschillende niveaus als dit stereotype gepresenteerd. Door de plot, het taalgebruik en het metatheater in ...
 • Klauwer, L.P. (2018-07-15)
  Bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur
  In deze scriptie worden de antieke bronnen over de zelfdodingen van Dido, Lucretia en Cleopatra met elkaar vergeleken. In eerste instantie is bepaald welke versie van het verhaal aangehouden wordt als basis en aan de hand ...
 • Been, D. de (2018-07-11)
  Bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur
  In deze bachelorscriptie staat het Apollo-verhaal in Rufinus’ Latijnse vertaling van de Griekse 'Historia Monachorum in Aegypto' centraal. Het werk beschrijft een tocht door de Egyptische woestijn die monniken langs kloosters ...
 • Saveur, L. (2016-12-01)
  Bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur
  Deze scriptie kijkt naar de rol die vrouwen spelen in de verhaallijn van de Odyssee: spelen zij een grotere rol dan mannen voor de goede afloop van het epos? Hiertoe is een aantal initiatiefnemingen en daarop volgende ...