Browse by Supervisor "Amelsvoort, Pierre van"

Sort by: Order: Results:

 • Poels, Natascha (2022-12-05)
  Master Business Administration
  Middels dit onderzoek is achterhaald aan welke kenmerken een prestatiebeloningssystematiek moet voldoen teneinde de motivatie van de medewerkers van de afdeling Planning binnen Poels-Janssen Logistics B.V. te verhogen. ...
 • Valkema, Bart (2018-11-06)
  Master Business Administration
  In Amsterdam warden mogelijkheden onderzocht om de diabetes gezamenlijk onder te brengen in 1 centrum. Hierdoor ontstaat een centrum waarbij alles draait om diabeteszorg. Collega's komen dan uit verschillende ziekenhuizen ...
 • Closed Access
  Beer, Remco de (2018-12-05)
  Master Business Administration
  NVT ivm niet zoekbaar
 • Closed Access
  Beer, Jacco, de (2018-12-05)
  Master Business Administration
 • Closed Access
  Witjes, Bram (2022-06-13)
  Master Business Administration
  Modderkolk Projecls & Maintenance B.V. is een technisch dienstverlenende organisatie in de industriële elektrotechniek en zet de klanten radicaal centraal. Dit is terug te zien in de marktgerichte klantenteams c.q. ...
 • Closed Access
  Guijt, Cor (2022-08-30)
  Master Business Administration
  De Koninklijke Marechaussee (KMar) wil zich future proof ontwikkelen met hierbij een belangrijke rol voor innovatie. De KMar dient hierbij gelijktijdig zowel te exploiteren als exploreren. Deze activiteiten maken deel uit ...
 • Closed Access
  Waisapy, Simon (2022-01-14)
  Master Business Administration
  De strategische kaders op het gebied van vastgoed (oftewel de vastgoedsturing) die richtinggevend moeten zijn voor de uitvoering zijn binnen woningcorporatie Antares uitgewerkt in de portefeuillestrategie, echter ervaart ...
 • Closed Access
  Pots, Carine (2022-10-12)
  Master Business Administration
  Op basis van een model gebaseerd op het Job Demands-Resources Model en de sociotechniek is onderzocht hoe kenmerken van arbeidsdeling van invloed zijn op de bevlogenheid van medewerkers van het Bio Vakantieoord en hoe de ...
 • Lammers, Jenneke (2021-12-17)
  Master Business Administration
  In dit praktijkgericht onderzoek wordt onderzoek gedaan naar de invloed van kennisdeling op de zelfsturing van teams. De kernbegrippen ‘kennisdeling’ (onafhankelijke variabele) en ‘zelfsturing van teams’(afhankelijke ...
 • Closed Access
  van Dijk, Michael (2022-05-06)
  Master Business Administration
  In de literatuur is er nog niet veel beschreven over foutmanagement. In dat kader is besloten om een diagnostisch praktijkgericht onderzoek betreft foutmanagement uit te voeren. Om het onderzoek zo concreet mogelijk uit ...
 • Closed Access
  Warmerdam, Martin, van (2020-10-02)
  Master Business Administration
  In deze scriptie is onderzocht of de organisatiestructuur van Biogas Plus invloed heeft op de ontwikkeling van de organisatie. Middels een praktijkgericht diagnostisch onderzoek is inzicht verkregen in het verschil tussen ...
 • Schoonderbeek, Henk (2019-02-27)
  Master Business Administration
  Dit rapport beschrijft voor een grate landelijk werkende facUitaire dienstverlener binnen de Rijksoverheid in welke mate en in welke vorm coordinatie kan bijdragen aan het flexibel kunnen inzetten van servicemedewerkers ...
 • Closed Access
  Boogert, Robert van den (2019-10-14)
  Master Business Administration
  De scriptie beschrijft het onderzoek wat is uitgevoerd. Rabobank heeft gekozen voor een Agile organisatie inrichting en manier van werken, waarvan een belangrijk doel was meer regie te leggen bij de teams. Doel van dit ...
 • Closed Access
  Huijsmans, Maikel (2019-06-24)
  Master Business Administration
  Stichting Pluryn heeft geconcludeerd dat er wijzigingen nodig waren in haar wijze van organiseren en haar interne structuur om haar doelstellingen te bereiken. De wijze van organiseren die het meest aansluit bij Pluryn is ...
 • Closed Access
  Kroon, Esther, van der (2022-06-03)
  Master Business Administration
  Dit onderzoek richt zich op de toekomstige samenwerking tussen OT VTH en opdrachtnemer VVHH. VVHH houdt zich bezig met zowel de uitvoering als ook het maken van beleid. Uit onderzoek is gebleken dat dit leidt tot versnippering ...
 • Closed Access
  Koolen, Joost (2022-08-29)
  Master Business Administration
  Stichting VIGO is in 2019 ontstaan na een fusie tussen verschillende zorginstellingen. In het fusiedocument is de intentie uitgesproken om de ondersteunende dienstverlening onder te brengen in een shared service center. ...
 • Closed Access
  Oldenhof, Anne-Linde (2021-12-15)
  Master Business Administration
  Dit onderzoek is uitgevoerd binnen het team Portefeuillehoudersoverleg Passend Onderwijs van het Etty Hillesum Lyceum. Doel van dit onderzoek is aanbevelingen te doen aan het verantwoordelijk lid van de centrale directie ...
 • Closed Access
  Janssen, Marieke (2020-10-30)
  Master Business Administration
  Dit praktijkgericht diagnostisch onderzoek levert een bijdrage aan de doelstelling van het Shared Service Centrum van de Dienst Justitiële Inrichtingen om aan de inrichtingen een foutloze en betrouwbare dienstverlening te ...
 • Closed Access
  Wigchert, Sander (2020-06-09)
  Master Business Administration
  In deze masterthesis wordt antwoord gegeven op de vraag of de arbeidsdeling en specifiek het regelvermogen van poliklinische medewerkers in een ziekenhuis, de medewerker in staat stelt om zich te engageren. Hiervoor is het ...