Browse by Supervisor "Wils, J-P"

Sort by: Order: Results:

 • Closed Access
  Gool, S. van (2019-08-30)
  Philosophy: Research Master
  The discussion on the sublime has centred around two apparently divergent notions of this feeling, describes by Christine Pries as the metaphysical and the critical sublime. The former is associated with a perception of ...
 • Adriaanse, C. (2017-07-20)
  Philosophy: Research Master
  Arendt’s idea of the banality of evil is commonly interpreted as highlighting the ordinariness of perpetrators like Adolf Eichmann. In recent decades, the ‘ordinary perpetrator’ has become a prominent topic of historical ...
 • Hekman, L. (2021-06-26)
  Philosophy: Research Master
  The romantic thinker Friedrich Schlegel (1772-1829) introduced game changing ideas on art criticism, wrote scathing critiques of the sexual morality of his time, questioned the foundationalist philosophy of his contemporaries ...
 • Kernebeek, C.R. van (2017-10-30)
  Master Filosofie
  Wilsbekwaamheid is in de gezondheidszorg de praktische invulling van het begrip autonomie. Of iemand wilsbekwaam is, is in de praktijk soms moeilijk te bepalen. Mogelijk is de invulling van het autonomiebegrip hier de ...
 • Winters, P.H. (2017-02-23)
  Master Filosofie (Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied)
  De werkelijke betekenis van burgerschap zijn we uit het oog verloren. Burgerschap betekent vrij zijn en is daarin tegenovergesteld aan slavernij. De manier waarop we vrijheid interpreteren bepaalt dan ook de manier waarop ...
 • Closed Access
  Hamer, D. (2021-06-09)
  Philosophy: Research Master
  The Anthropocene challenges the modern idea of human sovereignty over nature; a position that is now troubled even more by the COVID-19 pandemic. Gaia theory is often presented as a fruitful framework for rethinking the ...
 • Closed Access
  Schild, T (2021-07-27)
  Master Theologie en Religiewetenschappen
  Deze scriptie onderzoekt de aanwezigheid en functionaliteit van op het christendom gebaseerde argumenten en taalgebruik in de discussie rondom euthanasie bij voltooid leven VL), en de rol die zelfbeschikking hierbij heeft. ...
 • Russen Groen, M (2021-12-08)
  Master Filosofie
  In het milieudebat staan de tovenaars tegenover de profeten: degenen die milieuproblemen als technologische uitdagingen benaderen tegenover hen die pleiten voor een ingetogenere levensstijl en economie. Veel argumenten aan ...
 • Dal Barco, F. (2021-07-15)
  Master Filosofie
  The thesis wants to argue in favour of a continuist relation between the precritical and critical period of Immanuel Kant’s philosophy. A detailed analysis of the most relevant pre-critical efforts will show that the ...
 • Jansen, F.J.M. (2017-01-16)
  Master Filosofie
  In mijn masterscriptie vergelijk ik twee verhalen die het westerse verschijnsel "secularisering" verklaren: de traditionele seculariseringthese (het standaardnarratief) en het seculariseringsnarratief van Charles Taylor, ...
 • Closed Access
  Kerssies, R. (2018-03-20)
  Master Filosofie
  In onze hedendaagse informatiemaatschappij lijkt de wijsheid het onderspit te delven, zowel binnen de samenleving als binnen de filosofie. Niet langer staat de deugdelijke, waardevolle en wijze indeling van het eigen leven ...
 • Jansen, J. (2020-09-23)
  Master Filosofie
  Deze scriptie is een onderzoek naar wat ‘het Westen’ is, vanaf de Griekse Oudheid tot aan het heden. Het is deels een historisch overzicht en deels een filosofisch onderzoek, waarin de filosofische implicaties van bepaalde ...
 • Verhoef, M. (2020-04-30)
  Master Filosofie
  De vraag die in deze scriptie centraal staat is de vraag hoe de paradox van de acteur en de paradox van de vrijheid zich bij Jean-Paul Sartre tot elkaar verhouden. Om deze vraag te beantwoorden wordt eerst de betekenis van ...
 • Verhoef, M. (2020-04-30)
  Master Filosofie
  De vraag die in deze scriptie centraal staat is de vraag hoe de paradox van de acteur en de paradox van de vrijheid zich bij Jean-Paul Sartre tot elkaar verhouden. Om deze vraag te beantwoorden wordt eerst de betekenis van ...
 • Lijkendijk, G. (2017-06-22)
  Master Filosofie
  Is goede gezondheidszorgzorg (in de zin van "care") gewaarborgd in een neoliberale samenleving?