Browse by Specialisation "Radboud Management Academy"

Sort by: Order: Results:

 • Closed Access
  Son, Patrick (2018-11-22)
  Master Business Administration
  Middels een enkelvoudige casestudie bij ‘Liandon EC’ is onderzocht wat de relatie is tussen Strategisch Kennis Managen (SKM) en Kennisdelen. Dit is gedaan om een bijdrage te leveren aan een referentiekader voor ...
 • Schoonderbeek, Henk (2019-02-27)
  Master Business Administration
  Dit rapport beschrijft voor een grate landelijk werkende facUitaire dienstverlener binnen de Rijksoverheid in welke mate en in welke vorm coordinatie kan bijdragen aan het flexibel kunnen inzetten van servicemedewerkers ...
 • Closed Access
  Hendriks, Ivo (2018-11-07)
  Master Business Administration
  De Hogeschool van Amhem en Nijmegen als 'gemeenschap' waarin het voor collega's zijnde 'burgers' gemeengoed is om over de grenzen van afdelingen, bedrijfsonderdelen, opleidingen, kenniscentra en organisaties heen samen ...
 • Closed Access
  Leeuwen, P.C.L. van (2019-07-15)
  Master Business Administration
  Dit onderzoek heeft plaatsgevonden naar aanleiding van twee rapporten van externe partijen waarin stond aangegeven dat de juiste managementinformatie onvoldoende voorhanden is bij de Belastingdienst. Middels een vergelijkende ...
 • Closed Access
  IJzerman-Boute, Olga (2020-05-25)
  Master Business Administration
  De invoering van de praktijklabs binnen Saxion is een organisatieverandering geweest, die in dit onderzoek wordt geëvalueerd. De evaluatie ziet op het proces van invoering, waarbij dit wordt bezien vanuit het perspectief ...
 • Nawobi, Malolay (2020-10-07)
  Master Business Administration
  Binnen het Maxima MC is de polikliniek Oogheelkunde één van de afdelingen die met een hoog verzuim en verloop te maken hebben. In dit onderzoek wordt de aanleiding van dit hoge verzuim en verloop in de affectieve ...
 • Kooke, Mireille (2020-09-02)
  Master Business Administration
  Social enterprise BliXem is een leerwerkbedrijf waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (medewerkers) werken die worden voorbereid, middels de horeca, op de reguliere arbeidsmarkt. BliXem vraagt zich af, na meer ...
 • Closed Access
  Rutten, Tim (2019-12-20)
  Master Business Administration
  Om aanbevelingen te geven ter verbetering van het behalen van projectdoelstellingen bij productontwikkeling is een praktijkgericht onderzoek uitgevoerd binnen de Ubbink-Centrotherm groep op de locatie Doesburg. Uit een ...
 • Closed Access
  Boogert, Robert van den (2019-10-14)
  Master Business Administration
  De scriptie beschrijft het onderzoek wat is uitgevoerd. Rabobank heeft gekozen voor een Agile organisatie inrichting en manier van werken, waarvan een belangrijk doel was meer regie te leggen bij de teams. Doel van dit ...
 • Closed Access
  Schellekens, Kirsti (2021-02-10)
  Master Business Administration
  In het onderzoek staat de houding van het team Insurance Life van CGI Nederland, in de Metromarkt Zuid-Nederland, ten aanzien van organisatorisch leren, in relatie tot het voornemen om te veranderen naar een “lerende ...
 • Closed Access
  Aaftink, Rob (2021-01-22)
  Master Business Administration
  Dit onderzoek is een praktijkgericht onderzoek in een logistiek dienstverlening genaamd Bakker logistiek (BL). BL is een bedrijf wat de diensten opslag en distributie aanbiedt voor retailers en productie bedrijven in ...
 • Verschoor, Remco (2019-08-13)
  Master Business Administration
  Binnen het cluster Stadsontwikkeling van de gemeente Rotterdam zijn in het verleden keer op keer fouten gemaakt. Welke factoren van organisatiestructuur beïnvloeden het organisatieleren van het cluster Stadsontwikkeling ...
 • Closed Access
  Baltaci-Strijbos, Ayse (2019-01-30)
  Master Business Administration
  Uit interne evaluaties blijkt dat niet elk implementatietraject even soepel loopt. Zo blijkt onder andere dat nieuwe werkwijzen die volgen uit een implementatietraject niet altijd worden opgevolgd, hebben sommige ...
 • Closed Access
  Huijsmans, Maikel (2019-06-24)
  Master Business Administration
  Stichting Pluryn heeft geconcludeerd dat er wijzigingen nodig waren in haar wijze van organiseren en haar interne structuur om haar doelstellingen te bereiken. De wijze van organiseren die het meest aansluit bij Pluryn is ...
 • Closed Access
  Olland, Nicole (2021-01-29)
  Master Business Administration
  Dit thesisonderzoek onderzoekt de samenwerking tussen tien organisaties in het gebiedsproces Rivierklimaatpark IJsselpoort. Het doel van het onderzoek is om aanbevelingen aan de stuurgroep van het Rivierklimaatpark IJsselpoort ...
 • Closed Access
  Wijngaards, Juliet (2020-07-08)
  Master Business Administration
  In het artikel ‘Virtuous Structures’ worden contexten beschreven die door de organisatiestructuur gerealiseerd moeten worden om het medewerkers mogelijk te maken moral character te ontwikkelen/uit te voeren. In het onderwijs ...
 • Arends, Mirjam (2021-04-16)
  Master Business Administration
  Een vergelijkende casestudy over de invloed van storytelling op individuele en collectieve betekenisgeving in de context van een organisatieverandering.
 • Closed Access
  Gideonse, David (2019-09-05)
  Master Business Administration
  Strategie binnen small medium enterprises, ook wel middelkleine organisaties, is een onderwerp dat in de literatuur veel genoemd wordt. Met name de relatie tussen het strategieproces en de performance van de organisatie ...
 • Marchal-Bekkers, Patricia (2019-01-28)
  Master Business Administration
  Onderzoek naar de essentiële voorwaarden waaraan een organisatie en SSC moet voldoen om te komen tot de gewenste performance van het SSC. Dit onderzoek is gedaan vanuit bedrijfseconomisch en sociaal organisatorisch perspectief.
 • Closed Access
  Voorthuizen, G.S.L. van Palsma van (2019-03-29)
  Master Business Administration
  Deze studie werd uitgevoerd om bij te dragen aan de theorie over sociale ondernemingen door inzicht te verschaffen in de succesfactoren van ondernemend gedrag. Er werden drie soorten effecten op ondernemersgedrag ...