Browse by Specialisation "Radboud Management Academy"

Sort by: Order: Results:

 • Closed Access
  Verhaar, Niels (2019-11-21)
  Master Business Administration
  Diagnostisch kwalitatief onderzoek met als doel het leveren van advies; hoe kan de verloopintentie gereduceerd worden met behulp van het psychologisch contract. Twaalf respondenten zijn geïnterviewd. Op basis van de ...
 • Closed Access
  Rook, Louise (2018-11-06)
  Master Business Administration
  FreelanceFactoring heeft te maken met diverse bedrijfsrisico's waarvan het risico op fraude de grootste financiele consequenties voor de bedrijfsvoering heeft. Het management van FreelanceFactoring constateert een ...
 • Raad, Pierre de (2019-08-26)
  Master Business Administration
  This thesis focuses on the Novartis’s cultural change and its effect on the Dutch Affiliation of Novartis (DAN) with approximately 350 employees. In addition, the associates experience personal uncertainty, due to consequences ...
 • Roos, Bonna (2019-04-18)
  Master Business Administration
  Deze thesis is een evaluatie onderzoek naar de interventie InGesprek bij Stichting Prodas, een organisatieontwikkeltraject, gericht op de ontwikkeling van collectief leren. Doel van de thesis is aanbevelingen te kunnen ...
 • Wesseling, Martijn (2020-08-26)
  Master Business Administration
  This thesis reports on the effect of self-efficacy on personal initiative and the effects of autonomy and organizational structure thereon. Regression analysis of a survey of 91 employees of a FMCG company showed, as ...
 • Closed Access
  Heuvelman, Marijn (2018-03-07)
  Master Business Administration
  Ontbreekt
 • Koks, Guido (2021-03-26)
  Master Business Administration
  Analyseren en diagnosticeren van de organisatiestructuur op meso- en microniveau van de zorgroep poort Vrouw Moeder Kind/ Urologie van het Máxima Medisch Centrum met als doel om aanbevelingen te doen die gericht zijn ...
 • Closed Access
  Buikstra, Jelle (2019-08-26)
  Master Business Administration
  Het doel van dit onderzoek is om aanbevelingen te doen aan het management team over het te voeren beleid om inter-team samenwerking te verbeteren. Dit wordt bereikt door op basis van contrasterende praktijkgevallen, inzicht ...
 • Closed Access
  Timmermans, Mart (2018-12-11)
  Master Business Administration
  De huidige organisatie ondervindt problemen bij het absorberen en implementeren van de nieuwe veranderingen. De interne problemen leiden in de dagelijkse praktijk tot meer klantklachten over de geboden kwaliteit van ...
 • Closed Access
  Berenbroek, Randy (2020-07-08)
  Master Business Administration
  Augmented Reality is in toenemende mate in opkomst in de assemblage-industrie. Het effect van AR op de kwaliteit van arbeid van assemblagemedewerkers is echter niet bekend. Het doel van het onderzoek is: Een bijdrage ...
 • Closed Access
  Wouters, Denise (2019-06-12)
  Master Business Administration
  Worden de problemen in binnen de organisatie mede veroorzaakt door de organisatiestmctuur? Er worden problemen ervaren op het gebied van personeel, maar ook op het gebied van coördineren. Om een diagnose te kunnen stellen ...
 • Schats, Miriam (2019-12-11)
  Master Business Administration
  Thema's over leiderschap en veranderbereidheid zijn nog steeds big business in de veranderde maatschappij en de ontwikkelmgen in de gezondheidszorg. Van transactioneel leiderschap naar misschien alleen gedistribueerd ...
 • Bootsma, Joyce (2020-04-22)
  Master Business Administration
  Dit onderzoek betreft een theoretisch onderzoek naar de invloed van meervoudige identificatie ten aanzien van samenwerkingsbetrokkenheid in het integraal kindcentrum. De basis is de theorie rondom organisatiebetrokkenheid, ...
 • Jong, Jelvin de (2018-11-07)
  Master Business Administration
  In dit onderzoek is onderzocht op welke wijze de organisatiestructuur en kennisconversie het proces van continu verbeteren beinvloeden binnen WKZ installatietechniek. Met als doelstelling het doen van aanbevelingen ...
 • Closed Access
  Ottink-Westerveld, Carlijn (2020-06-16)
  Master Business Administration
  Naar aanleiding van stijgend verzuim en dalende medewerkerstevredenheid binnen afdeling Logistiek van Kramp Nederland B.V. is door middel van een structuur gerelateerde oorzakenanalyse onderzocht of aannemelijk gemaakt kan ...
 • Closed Access
  Bijma, Marga (2019-04-30)
  Master Business Administration
  De volgende centrale vraag is het onderzoek beantwoord. Wat is de relatie tussen: (1) de kwaliteitskloof tussen de gewenste en de feitelijke kwaliteit van zorg en (2)de structuurkloof tussen de gewenste en feitelijke ...
 • Closed Access
  Hiddink, Annemiek (2020-07-17)
  Master Business Administration
  Het onderzoek heeft zich gericht op een groep medewerkers van Rabobank Groep die aankomend jaar mogelijk te maken krijgt met een vermindering van hun job autonomy. Onderzocht is welk effect deze verminderde job autonomy ...
 • Closed Access
  Baak, Marloes (2019-04-04)
  Master Business Administration
  Inzicht in de relatie van factoren (leercultuur, managementondersteuning, teamverbondenheid, motiviatie en zelfvertrouwen) met kennisdeling tussen medewerkers van de dienst Control, Financien en Informatievoorziening
 • Closed Access
  Aben-Bours, Marjolijn (2019-12-18)
  Master Business Administration
  De invloed van loopbaanfasen op betrokkenheid van de werknemer. Betrokkenheid wordt nader onderzocht door uitwerking van het psychologisch contract. Het onderzoek betreft een praktijkgericht kwalitatief diagnostisch ...
 • Closed Access
  Balsters, Ruben (2019-03-13)
  Master Business Administration
  “Hoe dient de beloningsstructuur eruit te zien om aan te sluiten bij de nieuwe organisatiestructuur en een positieve bijdrage te leveren aan de teameffectiviteit?” Om antwoord te geven op deze onderzoeksvraag is gebruik ...