Browse by Programme "Master Filosofie (Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied)"

Sort by: Order: Results:

 • Widdershoven, S. (2018-05-14)
  Master Filosofie (Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied)
  Ik tracht de autoriteit van een psycholoog te versterken wanneer deze uitspraken doet over zijn cliënt en tegelijkertijd eerste persoons autoriteit serieus te nemen. Ik argumenteer dat dat problematisch is wanneer ...
 • Meurs, J.M. (2017-12-15)
  Master Filosofie (Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied)
  De filosofie van de geschiedenis schijnt dood te zijn. Hegel wordt beschouwd als hoogtepunt en einde van deze filosofie. In de Europa-crisis wordt echter opnieuw geappelleerd aan "narratieven". Het meesterlijk boek van ...
 • Closed Access
  Galstaum, K. (2017-08-29)
  Master Filosofie (Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied)
  Kwade trouw is een bekend fenomeen in Jean-Paul Sartres theaterstukken en literaire werken, waarin het staat voor personages die vluchten voor hun vrijheid en verantwoordelijkheid. Echter heeft kwade trouw tevens een ...
 • Verholt, O. (2020-10-20)
  Master Filosofie (Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied)
  This thesis examines Jürgen Habermas’ theory of deliberative democracy and Chantal Mouffe’s theory of agonistic pluralism and radical democracy in light of Foucault’s definitions of power. This research effort claims that ...
 • Dorst, M. (2021-10-20)
  Master Filosofie (Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied)
  In deze studie wordt een godsdienstwijsgerig onderzoek verricht naar het begrip ‘openbaring’. De filosofen Paul Ricoeur en Gianni Vattimo worden vergeleken aangaande hun opvatting van het begrip openbaring. Om dit in kaart ...
 • Eisinga, J. (2017-11-21)
  Master Filosofie (Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied)
  This thesis concerns the tragic events that occurred in Jonestown, Guyana, where the members of the People's Temple of the Disciples of Christ committed collective suicide. However, some have argued that this should ...
 • Mars, J (2022-04-27)
  Master Filosofie (Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied)
  Microbioom-onderzoek brengt micro-organismen in verband met essentiële metabole processen in ons lichaam. In deze scriptie onderzoek ik hoe de kennis over het microbioom haar weg vindt naar de geesteswetenschappen. Een ...
 • Closed Access
  Schuurmans, A. (2019-08-30)
  Master Filosofie (Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied)
  We hebben het goed in Nederland. Vrij van oorlog en hongersnood genieten we onderwijs, gezondheidszorg en een ongekende vrijheid. Toch lijkt het alsof iets wringt. Een grote groep mensen lijkt een soort gemis te ervaren. ...
 • Closed Access
  Middelkoop, B. van (2017-08-31)
  Master Filosofie (Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied)
  Wij leven in een tijd waarin er steeds meer aandacht is voor het thema van discriminatie. Thema’s als arbeidsdiscriminatie, etnisch profileren en met name de Zwarte Piet discussie, worden stevig aan de orde gesteld in ...
 • Winters, P.H. (2017-02-23)
  Master Filosofie (Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied)
  De werkelijke betekenis van burgerschap zijn we uit het oog verloren. Burgerschap betekent vrij zijn en is daarin tegenovergesteld aan slavernij. De manier waarop we vrijheid interpreteren bepaalt dan ook de manier waarop ...
 • Voogt, A.W. (20-10-02)
  Master Filosofie (Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied)
  The hermeneutic use of ‘secularization’ for the interpretation of elements of secular modernity has sparked a debate on the meaning and validity of this category. This thesis contributes to this debate, first, by providing ...
 • Closed Access
  Brugge, L. van der (2021-12-09)
  Master Filosofie (Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied)
  Scriptie handelt over de pogingen van de wetgever om de wetgeving over verkrachting te verbeteren en beziet of die pogingen zullen bijdragen aan het probleem van seksueel geweld. Daarbij speelt een filosofische analyse van ...
 • Closed Access
  Ambrosius, A. (2021-08-30)
  Master Filosofie (Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied)
  De aarde is een unieke en uitermate complexe planeet, die niet te begrijpen is op basis van eenvoudige natuurwetmatigheden. Het nieuwe geologische tijdperk waarin het aardse klimaat en de atmosfeer de gevolgen ondervinden ...
 • Bisselink, S. (2020-07-10)
  Master Filosofie (Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied)
  Wat moet je doen als je niet weet of je van iemand houdt? Waar twijfel je dan over? Ben je op zoek naar specifieke gevoelens of gedachtes? In geval van liefdestwijfel is het lastig om te bepalen wat nodig is om de twijfel ...
 • Born, R. van den (2022-01-12)
  Master Filosofie (Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied)
  In deze scriptie staat de volgende onderzoeksvraag centraal: Is menselijke vrijheid in het geding op internet. Ik onderzoek deze vraag aan de hand van Herbert Marcuse en Hannah Arendt. Marcuse stelt dat de voortschrijdende ...
 • Closed Access
  Boumans, I. (2018-07-13)
  Master Filosofie (Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied)
  In deze scriptie is gekeken naar zelfregulatie in de sport. In gedragswetenschappelijk onderzoek worden tal van definities van zelfregulatie gebruikt. Dit zorgt voor onduidelijkheid in het sportonderzoek over zelfregulatie. In ...