Browse by Programme "Master Filosofie"

Sort by: Order: Results:

 • Bruijn, L. de (2018-07-03)
  Master Filosofie
  Tijd wordt in de filosofie op grofweg twee manieren begrepen: fenomenologisch en kosmologisch. Deze tijdsbegrippen zijn volgens Ricoeur echter altijd aporetisch en ze kunnen niet theoretisch met elkaar worden gecombineerd. Zo’n ...
 • Mars, T. (2019-06-07)
  Master Filosofie
  Gelatenheid staat bij Meister Eckhart en Martin Heidegger voor de bestaansverhouding waarin de mens de vervreemding van zijn eigen wezen opheft. In het mystieke denken van Eckhart is dit wezen goddelijk van aard en in het ...
 • Tönissen, P. (2019-08-30)
  Master Filosofie
  The aim of this thesis is to examine the tension between the different roles that the individual plays in the Baldwin Effect – introduced by James Mark Baldwin as ‘organic selection’ – and the Genocentric Perspective – ...
 • Uildriks, M.E. (2019-06-14)
  Master Filosofie
  Hannah Arendt refers to ‘common sense’ in many places in her work and attributes it a significant role: it makes us fit into the common world; when lost, society disintegrates as happened under totalitarian regimes at the ...
 • Versteeg, R. (2016-11-11)
  Master Filosofie
  In deze masterthesis wordt onderzocht in hoeverre het thema van de uitzondering in het denken van Søren Kierkegaard (1813 – 1855) een erfenis vormt voor het denken van Jacques Derrida (1930 – 2004). Enkele aanleidingen ...
 • Closed Access
  Schoenmakers, J.A.A. (2017-03-27)
  Master Filosofie
  In deze scriptie staat niet het verdelingsvraagstuk van de gezondheidszorg centraal, maar worden de volgende vragen behandeld: 1. Wat is de definitie van gezondheid, wat zijn denkbeelden in de maatschappij en wat zijn de ...
 • Rosmalen, M. van (2019-08-30)
  Master Filosofie
  Deze scriptie onderzoekt het begrip vrijheid zoals dat voorkomt in het werk van Michel Foucault. Na een achtergrondschets van zijn werk bespreken we de thema's van zorg voor de zelf, levenskunst en kritiek. Door de verbinding ...
 • Closed Access
  Leppink, I. (2017-01-20)
  Master Filosofie
 • Cornielje, S. (2019-12-23)
  Master Filosofie
  In deze thesis is onderzocht op welke wijze het ethische begrippenkader van sociale zelfontplooiing van de Nederlandse ethicus Joep Dohmen een bijdrage kan leveren aan het bestrijden dan wel intensiveren van een laatmodern ...
 • Lier, S. van (2017-08-29)
  Master Filosofie
  De verhalen van Robin Dunbar en Steven Pinker worden in deze scriptie getoetst aan de veelgemaakte wetenschappelijke fouten van just-so stories. Dunbar heeft een samenhangend verhaal over tijdsbesteding, de omvang van de ...
 • Closed Access
  Keus, F. (2018-08-22)
  Master Filosofie
  De klimaatcrisis bevestigt voor filosoof Bruno Latour dat we onze manier van denken over de natuur en de mens moeten veranderen. De ecologische gevolgen van het handelen van de mens is niet meer te ontkennen. Door ons ...
 • Bruchem, J. van (2019-08-30)
  Master Filosofie
  Het onderscheiden van de begrippen sekse en gender is sinds de jaren ’70 een gangbare praktijk in de wetenschappelijke gendertheorie. Waar de interpretatie van het sekse-gender onderscheid zich de eerste jaren kenmerkte ...
 • Closed Access
  Praet, M. van (2019-08-27)
  Master Filosofie
  Deze scriptie onderzoekt de wenselijkheid van het principe van gelijke kansen, en hoe dit in de praktijk gebracht kan worden. Dit wordt gedaan vanuit een tweetal theoretische perspectieven, op basis van John Rawls’ Een ...
 • Oosterhout, N. van (2017-06-12)
  Master Filosofie
  Kritiek van de Vooruitgangskritiek: een analyse van de vervreemding en de vooruitgang bij verlichtingsdenker Jean-Jacques Rousseau en hedendaags filosoof Ton Lemaire. Een scriptie over de samenhang tussen vooruitgangskritiek ...
 • Closed Access
  Kruijsbeek, F. van (2018-08-22)
  Master Filosofie
  Jacques Derrida’s text Éperons: Les Styles de Nietzsche explores Nietzsche’s writing on woman. While Nietzsche is generally infamous for his misogynistic attitude, Derrida also discovers a certain identification with ...
 • Horst, R. ter (2019-08-21)
  Master Filosofie
  Hoe het voetbalspel de ontwikkeling van communicatief handelen bij pupillen kan ondersteunen. Plezier in het voetballen is voor pupillen niet langer vanzelfsprekend. Op basis van onderzoek heeft de KNVB wedstrijdvormen ...
 • Kemps, S. (2017-08-07)
  Master Filosofie
  In deze scriptie probeer ik uit te zoeken wat verstaan wordt onder onrechtvaardigheid en wat manieren zijn om deze te bestrijden. In The Faces of Injustice bespreekt Judith Shklar het concept onrechtvaardigheid, ze geeft ...
 • Hendriks, R. (2017-08-23)
  Master Filosofie
  De vraag hoe slim computers zijn houdt computerwetenschappers en filosofen al decennia lang bezig. Een van de belangrijkste en meest besproken argumenten tegen de mogelijkheid van kunstmatige intelligentie is het Chinese ...
 • Gunst, W. de (2018-08-27)
  Master Filosofie
  In mijn scriptie stel ik de vraag: ‘Op welke manier zijn Locke en Hume met hun theoretische concepten van persoonlijke identiteit ‘voordenkers’ te noemen van de postmoderne praktische concepten van persoonlijke identiteit?’ ...
 • Closed Access
  Dijk, D.J.A. van (2020-01-30)
  Master Filosofie
  In dit artikel presenteer ik een filosofische analyse van de beroemde mangareeks, Barefoot Gen van Nakazawa Keiji. Voor deze analyse maak ik gebruik van Roland Barthes. Hierbij stel ik mijzelf de vraag: hoe kan de manga ...