Browse by Supervisor "Heiden, G-J van der"

Sort by: Order: Results:

 • Veen, M.C. van (2020-12-30)
  Master Filosofie
  Paul Ricoeur’s conception of ethics and morality, is determined by narrativity being their precondition, necessarily giving rise to the ethical experience. Narrativity is essential to an encompassing understanding of ...
 • Gancheva, D. (2021-07-21)
  Master Filosofie
  Two centuries ago Schopenhauer claimed that through music people were able to escape from what he defined as an evil world, but music is created and performed in a different way today, especially after the Industrial ...
 • Nijhuis, J.C. (2019-03-20)
  Master Filosofie
  In deze scriptie wordt beschreven dat de nihilistische dreiging die volgt na de dood van God voortkomt uit een psychologische behoefte. Een nihilistische dreiging die omschreven wordt als de ‘nihilistische conditie’; een ...
 • Closed Access
  Schuurmans, A. (2019-08-30)
  Master Filosofie (Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied)
  We hebben het goed in Nederland. Vrij van oorlog en hongersnood genieten we onderwijs, gezondheidszorg en een ongekende vrijheid. Toch lijkt het alsof iets wringt. Een grote groep mensen lijkt een soort gemis te ervaren. ...
 • Closed Access
  Barneveld, D. van (2021-07-19)
  Philosophy: Research Master
  The human-technology relation of postphenomenology risks becoming a metaphysical construct more so than a phenomenological given. Conceivable cases of enduring transparency raise the impossibility of always identifying ...
 • Kroese, W. (2017-11-30)
  Master Filosofie
  Een denken van mimesis vanuit het werk van Lacoue-Labarthe
 • Kleeff, J. van (2019-08-30)
  Master Filosofie
  Schaamte is een emotie welke door filosofen veel wordt besproken om iets te zeggen over het wezen van het bestaan. Levinas en Sartre houden zich beiden met deze emotie bezig in hun ontologische werken. In mijn scriptie ...
 • Stam, M. (2021-01-29)
  Master Filosofie
  In deze scriptie wordt betoogd dat Friedrich Nietzsches kritiek op de wetenschap begrepen moet worden als een poging om te leren leven met onze tijd zonder een beroep te doen op de wetenschappelijke moraal. In deze opgave ...
 • Kloos, W. (2019-08-30)
  Master Filosofie
  De vraag naar de wijsgerige en politieke erfenis van Paulus staat in de hedendaagse filosofie hoog op de agenda. In Il tempo che resta stelt Agamben dat Heidegger in zijn lezing van Paulus de gedachte ontwikkelt dat de ...
 • Closed Access
  Ambrosius, A. (2021-08-30)
  Master Filosofie (Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied)
  De aarde is een unieke en uitermate complexe planeet, die niet te begrijpen is op basis van eenvoudige natuurwetmatigheden. Het nieuwe geologische tijdperk waarin het aardse klimaat en de atmosfeer de gevolgen ondervinden ...
 • Jansen, F.J.M. (2017-01-16)
  Master Filosofie
  In mijn masterscriptie vergelijk ik twee verhalen die het westerse verschijnsel "secularisering" verklaren: de traditionele seculariseringthese (het standaardnarratief) en het seculariseringsnarratief van Charles Taylor, ...
 • Closed Access
  Kerssies, R. (2018-03-20)
  Master Filosofie
  In onze hedendaagse informatiemaatschappij lijkt de wijsheid het onderspit te delven, zowel binnen de samenleving als binnen de filosofie. Niet langer staat de deugdelijke, waardevolle en wijze indeling van het eigen leven ...
 • Bisselink, S. (2020-07-10)
  Master Filosofie (Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied)
  Wat moet je doen als je niet weet of je van iemand houdt? Waar twijfel je dan over? Ben je op zoek naar specifieke gevoelens of gedachtes? In geval van liefdestwijfel is het lastig om te bepalen wat nodig is om de twijfel ...
 • Jacobs, M. (2022-07-15)
  Master Filosofie
  Deze scriptie onderzoekt de verschillen en overeenkomsten tussen de concentratiekampen ten tijde van de tweede wereldoorlog en het massadetentiesysteem in de Verenigde Staten en kijkt welk basispatroon daaronder de systemen ...