Browse by Specialisation "Bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur"

Sort by: Order: Results:

 • Closed Access
  Brugman, J. (2020-07-31)
  Bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur
  Een vergelijking van Formula Baetica met ander epigrafisch bronmateriaal (Mancipatio Pompeiana, Tabula Herculanensis 65, Tabulae Pompeianae Novae 70, 73, 74 en 76), noopt tot de conclusie dat de fiduciaire clausule ("fidi ...
 • Janssen, B. (2016-07-29)
  Bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur
  Een onderzoek naar de interne monologen in de Thebaïs van Statius. Hierbij wordt ingegaan op aanwezigheid van de verteller. Narratologie, retorica en intertekstualiteit staan centraal.
 • Peeters, Thomas S. (2017-08-30)
  Bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur
  De vraag die in dit onderzoek centraal staat, is hoe de relatie tussen de spreker en zijn publiek bijdraagt aan aspectgebruik van de Oudgriekse imperativus, en met name aan het onderscheid tussen praesensaspect en ...
 • Kicken, C. J. (2017-07-05)
  Bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur
  Bij een opgraving in de buurt van het huidige raadhuis in Heerlen (Limburg) werd in 1877 een Romeins godinnenbeeld van Nievelsteiner zandsteen gevonden. Het beeld valt te interpreteren als de Romeinse godin Minerva met ...
 • Rietveld, Eva L. (2017-08-31)
  Bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur
  References to pagan Antiquity and their context in the writings of William Bradford (1590-1657), governor of Plymouth Plantation.
 • Paffen, C.C. (2014-12-17)
  Bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur
  In deze scriptie wordt geargumenteerd dat familie dynamiek, identiteit en isolatie motivators zijn voor tragische helden om van een hoge positie naar een lage positie te gaan. Zowel op het gebied van macht als psychologisch. ...
 • Uffing, J.G.T. (2015-08-31)
  Bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur
  Vuur als wapen; de rol van Grieks vuur in het Byzantijnse rijk.
 • Roodzant, A.C.D. (2018-06-15)
  Bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur
  In deze scriptie staat de vergelijking tussen de ethiek binnen de stoïcijnse leer en de ethiek in Spinoza's werken centraal. Als eerste wordt er gekeken naar de plaats van ethiek binnen beide filosofische systemen, ten ...
 • Meens, M. (2016-08-31)
  Bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur
  Het twaalfde-eeuwse werk de Mirabilia Urbis Romae is het eerste Middeleeuwse werk dat het Antieke Rome beschrijft. Daarom is dit een belangrijke bron om het beeld van het oude Rome in de twaalfde eeuw te onderzoeken. ...
 • Smit, L.M.J. (2017-08-29)
  Bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur
  In deze scriptie is onderzocht hoe aanspreekvormen worden gebruikt in de Antigone van Sophocles, in vergelijking met het gebruik van aanspreekvormen in proza zoals beschreven door E. Dickey in Greek Forms of Address.
 • Manasijev, B. (2019-06-01)
  Bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur
  In de afgelopen decennia is er een intensief debat gevoerd over de vraag wat nu 'echt' 'Grieks(heid)' is en hoe dat naar voren komt in de 'stijl' van objecten in gebieden buiten de Mediterranee. Gandhara is een uitstekend ...
 • Closed Access
  Beijen, C.M.G. (2015-03-09)
  Bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur
  Een beschouwing van de factoren die mee hebben gespeeld in de onderdrukking van de bacchanalia in 186 vC. aan de hand van twee bronnen. Allereerst een vertaling van de twee bronnen: het Senatus Consultum de Bacchanalibus ...
 • Weerdt, I.M. de (2021-05-06)
  Bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur
  Een analyse van verscheidene kenmerken van humor in het Satyricon van Petronius, volgens theorieën uit humorstudies. De analyse betreft de marktscène, Quartilla episode en Circe episode in respectievelijk capita 12-15, ...
 • Vos, H.C. (2015-06-22)
  Bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur
  Dit bachelorwerkstuk maakt een vergelijking tussen de Phaedra van Seneca en de Hippolytus van Euripides.Aan de hand van karakterbeschrijvingen van de twee hoofdpersonages uit de Phaedra en Hippolytus-mythe wordt onderzocht ...
 • Pijnaker, T. (2021-06-25)
  Bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur
  Manilius stond lange tijd bekend als 'de stoïsche dichter' of 'de stoïsche tegenhanger van Lucretius.' Recenter onderzoek is meer verdeeld over Manilius' filosofische positie. De scriptie evalueert in hoeverre Manilius op ...
 • Dekker, H.D. (2015-07-08)
  Bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur
  De Calydoniër Tydeus is één van de zeven vorsten die Thebe aanvallen, teneinde de onrechtmatige vorst Eteocles van de troon te stoten en zijn broer Polynices aan de macht te brengen. In Statius' versie, 'Thebais', speelt ...
 • Brink, C.H.M. van den (2017-06-16)
  Bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur
  In dit Bachelorwerkstuk is de αἶνος in de Werken en Dagen van Hesiodus onderzocht. Deze αἶνος is een raadselachtig verhaal dat vaak als een fabel wordt beschouwd, waarvan de boodschap niet duidelijk is. Dit heeft geleid ...
 • Spitzen, M. (2018-06-01)
  Bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur
  Een vergelijkend onderzoek tussen de Medea van Euripides en de Medea van Seneca met nadruk op de kindermoord in beide antieke tragedies, met aandacht voor een aantal dramaturgische aspecten.
 • Closed Access
  Gameren, A.A.H. van (2015-06-25)
  Bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur
  Een onderzoek naar hoe de schilders de ekphraseis, ontleend aan teksten van Catullus, Ovidius en Philostratos, gevisualiseerd hebben in de Camerino d’Alabastro van Alfonso d’Este en of ze hun kennis van de Oudheid in hun ...
 • Wolters, L. (2020-07-01)
  Bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur
  De onderzoeksvraag van mijn scriptie luidt: in hoeverre sluit de karakterisering van de ongelukkige minnaars in de niet-authentieke Idyllen van pseudo-Theokritos, zoals die blijkt uit hun taalgebruik, aan bij de authentieke ...