Browse Faculteit der Filosofie, Theologie & Religiewetenschappen op Titel

Sorteer op: Volgorde: Resultaten:

 • Closed Access
  Holzgruber, C. (2016-10-25)
  Master Theologie en Religiewetenschappen
 • Mpassi, A.C.S. (2017-03-24)
  Master Filosofie
  Based on the evolutionary account that both the human species and other species are likewise products of the general mechanism of evolution by natural selection, one wonders what distinguishes the human species from others; ...
 • Moerland, J.M.C.P. (2016-12-20)
  Master Filosofie
  Een belangrijk debat voor de middeleeuwse filosofische psychologie gaat over de vraag hoe de ziel en haar vermogens zich tot elkaar verhouden. Tot ver in de 13e eeuw was de Augustijnse traditionele identiteitsopvatting ...
 • Klaassen, K.S.H.C. (2017-07-20)
  Master Filosofie
  This thesis is an evaluation of Herbert Marcuse's intellectual framework from One-Dimensional Man- and in particular the concept of the 'Happy Consciousness' - in the light of 60 year of global developments. By using two ...
 • Closed Access
  Iroleh, J.U. (2017-07-03)
  Master Theologie en Religiewetenschappen
  There is currently a great variety of sexual practices and a diversity of attitudes towards sexual morality in society. The issue of human sexuality, with special reference to homosexuality, remain unresolved and controversial ...
 • Closed Access
  Boot, C.A. (2016-12-20)
  Philosophy: Research Master
  In dit artikel behandel ik het enactivisme zoals bepleit door Evan Thompson. Hij combineert het enactivisme enerzijds met de door Humberto Maturana en Francisco Varela ontwikkelde theorie van autopoiesis, en anderzijds met ...
 • Bongers, L. (2017-09-28)
  Master Theologie en Religiewetenschappen
  In this thesis I describe how the Kurdish autonomous region in Syria, which is based on the ideology of democratic confederalism, functions in practise. Democratic confederalism has the potential to create a free, democratic ...
 • Raouf, S.A.A. (2017-02-27)
  Master Filosofie
  The prospect of genetic manipulation confronts us with fundamental questions. While many authors confront the ethical side of these questions, there is in a sense a prior ontological question that must be asked, which is ...
 • Wright, W.C. (2017-12-02)
  Philosophy: Research Master
  There are a problematic set of beliefs for the Extended Mind Hypothesis which operate on non-referring content. Mental states operating on ostensive informational sources are intuitively more available for extended mind ...
 • Bruggen, M. van (2018-03-13)
  Philosophy: Research Master
  Although Hannah Arendt considers authority to have vanished from the modern world, her analysis in On Revolution shows she did not accept this disappearance. In her extensive analysis of authority in the American Revolution, ...
 • Rijswijk, R. van (2017-07-17)
  Master Filosofie
  In mijn scriptie ga ik in op de twee contemporaine constructivistische ethische theorieën. Ik begin met het uiteenzetten van het procedureel realisme, welke de kantiaans constructivistische theorie van Christine Korsgaard ...
 • Closed Access
  Loon, M.S. van (2016-11-23)
  Philosophy: Research Master
  Contemporary cognitive scientists have tendency to claim that our common-sense cognitive concepts (or folk psychology) is wrong. Since criminal law employs several of these concepts in order to formulate the so-called 'Mens ...
 • Dabiq 
  Delemarre, J.F.M. (2017-08-30)
  Master Theologie en Religiewetenschappen
  Dabiq is a magazine published by the Islamic State. It provides its readers with a window into the ideology of the organisation. Since the magazine is of a propagandist nature, I have used the concept of utopianism to ...
 • Broeks, D. (2017-09-13)
  Master Filosofie
  This thesis investigates whether immortality will negatively affect human nature. The concept of immortality is reinterpreted as life-extension through biological, robotic, and substrate independent enhancements. Human ...
 • Wolf, L.B. (2016-10-07)
  Philosophy: Research Master
  Natural theology is a prominent aspect of Britain’s science history. The standard historical narrative tells us that, at the turn of the 17th century, the Newtonians Richard Bentley and Samuel Clarke reintroduced the ...
 • Closed Access
  Broens, L. (2017-02-24)
  Master Theologie en Religiewetenschappen
  Van de geestelijke maagd Maria Petyt (1623-1677) zijn twee werken bekend: een Nederlandse uitgave en een codex met een Latijnse vertaling. Beide werken zijn samengesteld en geredigeerd door haar geestelijk begeleider, ...
 • Shardimgaliev, M. (2017-07-24)
  Philosophy: Research Master
  In recent years, several legal theorists (Dan-Cohen 2002; Greenberg 2011; Hunt 2016; Marmor 2008, 2011a, 2011b, 2014) have claimed that legislators frequently engage in so-called double talk when enacting law. Double talk ...
 • Glas, V.F.J. (2017-04-18)
  Master Filosofie (Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied)
  De kritiek op de Diagnostic and Statistic Manual of Mental Disorders (DSM) is met name gericht op de validiteit van classificatie. Het Research Domain Criteria (RDoC) project wil daarom vernieuwing in de psychiatrie door ...
 • Closed Access
  Colsen, M. (2016-09-22)
  Master Filosofie
  Het nihilisme is een probleem dat diep ingrijpt in de Europese cultuur van vandaag. De scriptie onderzoekt hoe de Duitse filosoof Friedrich Nietzsche (1844-1900) dit probleem tegemoet treedt in zijn boek Die fröhliche ...
 • Backhuis, J.V. (2018-03-16)
  Master Theologie en Religiewetenschappen
  In dit onderzoek is er geprobeerd een antwoord te geven op de vraag “Welke gevolgen heeft de inhoudelijke invulling volgens het concept van de menslievende zorg op het voeren van Moreel Beraad en komt deze synthese overeen ...