Browse op Begeleider "Helderman, J.K."

Sorteer op: Volgorde: Resultaten:

 • Closed Access
  Venema, Ben (2017-08-22)
  Bachelor Bestuurskunde
  In de begroting van 2015 is melding gemaakt van een nieuw Rijksinitiatief: de Agenda Stad. Agenda Stad is de samenwerking van het Rijk, steden en stakeholders gericht op het versterken van groei, innovatie en leefbaarheid ...
 • Coolen, Peter (2012-08-10)
  Master Bestuurskunde
  An institutional analysis of self-regulation in Dutch human medial care and the animal food-production sector with regard to antibiotic consumption
 • Rouschop, Michiel (2015-10-27)
  Master Bestuurskunde
  Een ex-ante planevaluatief onderzoek naar de mogelijkheden tot financiële verzelfstandiging van de regionale trainingscentra
 • Closed Access
  Bosker, Judith (2015-07-08)
  Bachelor Bestuurskunde
  Een studie naar de wijze waarop de gemeente beleidsrelevante informatie kan vergaren
 • Wal van der, Sander (2017-09-29)
  Master Bestuurskunde
  Een onderzoek naar de verantwoording en afweging omtrent het opnemen van omgevingswaarden
 • Pepers, Anne (2016-03-08)
  Master Bestuurskunde
  Een onderzoek naar de houding van hulpverleners ten opzichte van de inzet van burgers tijdens rampen en crises en het effect hiervan op de interactie met de burger
 • Visser, Bart (2018-02-08)
  Master Bestuurskunde
  Een onderzoek naar de condities die van invloed zijn op de effectiviteit van burgerinitiatieven binnen het programma Ruimte voor de Vecht
 • Closed Access
  Well, Riejanne van (2014-07-07)
  Bachelor Bestuurskunde
  Een onderzoek naar hoe Harten voor Sport de sport- en beweegdeelname kan vergroten in de subwijk Zambesidreef/Tigrisdreef in Utrecht
 • Mens, Jurriaan (2015-01-09)
  Master Bestuurskunde
 • Closed Access
  Spekschoor, Marlou (2012-08-24)
  Bachelor Bestuurskunde
  Een onderzoek bij een organisatie in de gehandicaptenzorg
 • Dellemann, Mijke (2014-05-01)
  Master Bestuurskunde
  Op welke wijze en in welke mate zijn convenanten een effectief sturingsmiddel voor GGZ Nederland?
 • Schless, Frédérique (2016-09-26)
  Master Bestuurskunde
  Ask an ordinary Dutch citizen to characterize Dutch (socioeconomic) policy making with only a few words, and he or she will most likely answer: the polder model. Then ask what is meant with the polder model and he or she ...
 • Lankveld, Bregje (2014-06-30)
  Master Bestuurskunde
  Evaluatieonderzoek naar de werking van het modelreglement 'mogelijk disfunctionerend medisch specialist" in Nederlandse ziekenhuizen
 • Closed Access
  Kusters, Vera (2017-07-13)
  Bachelor Bestuurskunde
  Een onderzoek naar de wijze waarop het klimaatbeleid van de gemeente Venray kan worden verankerd in de gemeentelijke organisatie
 • Closed Access
  Koolen, Rosan (2013-06-28)
  Bachelor Bestuurskunde
  Een onderzoek naar beleidsontwikkeling met betrekking tot levensverlengende zorg in het Catharina Ziekenhuis te Eindhoven
 • Closed Access
  Gabriëls, Tessa (2017-06-27)
  Bachelor Bestuurskunde
  Een onderzoek naar de rol van de nieuw te vormen ethische commissie ten einde ethiek te implementeren, stimuleren en borgen in het Catharina Ziekenhuis te Eindhoven
 • Bruggers, Inge (2014-08-26)
  Master Bestuurskunde
  Een onderzoek naar de wijze, condities en randvoorwaarden waarop indicatoren een bijdrage kunnen leveren aan zowel verticale als horizontale verantwoordingsprocessen
 • Mosterd, Arnaud (2018-02-20)
  Master Bestuurskunde
 • Stohr, Philip (2013-09-20)
  Master Bestuurskunde
  Een evaluatieonderzoek naar verschillende beleidsalternatieven die het karakter van bestemmingsplannen meer flexibel maken zonder een ontoelaatbare aantasting van de rechtszekerheid
 • Closed Access
  Jacobs, Bram (2012-08-14)
  Bachelor Bestuurskunde
  Een onderzoek naar hoe het instrument "de gezondheidseffectscreening" gebruikt kan worden om de invloed van sport en bewegen op lokaal (integraal) gezondheidsbeleid te evalueren