Browse op Opleiding "Bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur"

Sorteer op: Volgorde: Resultaten:

 • Zwertbroek, F.M.E. (2015-08-26)
  Bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur
  Het bachelorwerkstuk biedt een comparatieve analyse tussen de Griekse tragedie 'Antigone' van Sophokles en de moderne bewerking hiervan die is geproduceerd door Toneelgroep Amsterdam. Het uitgangspunt is het conflict tussen ...
 • Graumans, M. (2015-06-17)
  Bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur
  In deze scriptie wordt bepleit dat aan de hand van verschillende overeenkomsten tussen de ekphrasis in Catullus' Carmen 64 en Ovidius' Heroides 10 gesteld kan worden dat Ovidius Catullus' werk als voorbeeld heeft gebruikt ...
 • Bennekom, E.A.J. van (2015-06-17)
  Bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur
  Augustus is een keizer die het politiek bestel van het Romeinse Rijk in korte tijd omvormt van een republiek naar keizerrijk. In werken van en over hem wordt vaak gesproken over de collega’s (collegae) die hij heeft gehad ...
 • Oosthout, A.H. (2015-06-30)
  Bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur
  Aristoteles komt in zijn Metafysica meerdere malen terug op de mereologie en haar problemen in zijn zoektocht naar de essentie (ουσία) van de dingen. Het doel van deze scriptie is om de lezer een blik te geven in de ...
 • Lugt, J. van der (2017-05-30)
  Bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur
  Het stereotype servus callidus komt vaak voor in Plautus’ komedies. In de Pseudolus wordt het hoofdpersonage op verschillende niveaus als dit stereotype gepresenteerd. Door de plot, het taalgebruik en het metatheater in ...
 • Saveur, L. (2016-12-01)
  Bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur
  Deze scriptie kijkt naar de rol die vrouwen spelen in de verhaallijn van de Odyssee: spelen zij een grotere rol dan mannen voor de goede afloop van het epos? Hiertoe is een aantal initiatiefnemingen en daarop volgende ...
 • Janssen, B. (2016-07-29)
  Bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur
  Een onderzoek naar de interne monologen in de Thebaïs van Statius. Hierbij wordt ingegaan op aanwezigheid van de verteller. Narratologie, retorica en intertekstualiteit staan centraal.
 • Kicken, C. J. (2017-07-05)
  Bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur
  Bij een opgraving in de buurt van het huidige raadhuis in Heerlen (Limburg) werd in 1877 een Romeins godinnenbeeld van Nievelsteiner zandsteen gevonden. Het beeld valt te interpreteren als de Romeinse godin Minerva met ...
 • Paffen, C.C. (2014-12-17)
  Bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur
  In deze scriptie wordt geargumenteerd dat familie dynamiek, identiteit en isolatie motivators zijn voor tragische helden om van een hoge positie naar een lage positie te gaan. Zowel op het gebied van macht als psychologisch. ...
 • Uffing, J.G.T. (2015-08-31)
  Bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur
  Vuur als wapen; de rol van Grieks vuur in het Byzantijnse rijk.
 • Meens, M. (2016-08-31)
  Bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur
  Het twaalfde-eeuwse werk de Mirabilia Urbis Romae is het eerste Middeleeuwse werk dat het Antieke Rome beschrijft. Daarom is dit een belangrijke bron om het beeld van het oude Rome in de twaalfde eeuw te onderzoeken. ...
 • Closed Access
  Beijen, C.M.G. (2015-03-09)
  Bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur
  Een beschouwing van de factoren die mee hebben gespeeld in de onderdrukking van de bacchanalia in 186 vC. aan de hand van twee bronnen. Allereerst een vertaling van de twee bronnen: het Senatus Consultum de Bacchanalibus ...
 • Vos, H.C. (2015-06-22)
  Bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur
  Dit bachelorwerkstuk maakt een vergelijking tussen de Phaedra van Seneca en de Hippolytus van Euripides.Aan de hand van karakterbeschrijvingen van de twee hoofdpersonages uit de Phaedra en Hippolytus-mythe wordt onderzocht ...
 • Dekker, H.D. (2015-07-08)
  Bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur
  De Calydoniër Tydeus is één van de zeven vorsten die Thebe aanvallen, teneinde de onrechtmatige vorst Eteocles van de troon te stoten en zijn broer Polynices aan de macht te brengen. In Statius' versie, 'Thebais', speelt ...
 • Brink, C.H.M. van den (2017-06-16)
  Bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur
  In dit Bachelorwerkstuk is de αἶνος in de Werken en Dagen van Hesiodus onderzocht. Deze αἶνος is een raadselachtig verhaal dat vaak als een fabel wordt beschouwd, waarvan de boodschap niet duidelijk is. Dit heeft geleid ...
 • Closed Access
  Gameren, A.A.H. van (2015-06-25)
  Bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur
  Een onderzoek naar hoe de schilders de ekphraseis, ontleend aan teksten van Catullus, Ovidius en Philostratos, gevisualiseerd hebben in de Camerino d’Alabastro van Alfonso d’Este en of ze hun kennis van de Oudheid in hun ...
 • Bonekamp, T.D. (2016-08-26)
  Bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur
  In deze scriptie is het genre van het "Carmen de Hastingae Proelio" onderzocht. Deze middeleeuwse Latijnse tekst over de slag bij Hastings vertoont namelijk kenmerken van epiek en panegyriek. Door middel van het staven van ...
 • Closed Access
  Vermeulen, M. (2016-03-10)
  Bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur
  Statius' Thebais wordt in bepaalde opzichten wel beschouwd als een soort tegenhanger van Vergilius' Aeneis: een anti-Aeneis. In deze scriptie zijn drie relevante paren parallelpassages uit de Aeneis en de Thebais bekeken. ...
 • Closed Access
  Kersten, A.P.T. (2016-09-09)
  Bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur
  Dares Phrygius en Dictys Cretensis zijn twee relatief onbekende schrijvers uit de klassieke oudheid. Beiden hebben een zogenaamd ooggetuigenverslag geschreven over de Trojaanse oorlog. Deze verschillen nogal van Homerus' ...
 • Hendrix, A.C. (2015-06-30)
  Bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur
  Het bachelorwerkstuk onderzoekt de invloed van de tijdstheorieën van Plato en Plotinus op die van Augustinus. Deze drie auteurs stellen de vraag naar het wezen van de tijd. Ze wijzen daarbij op de complexiteit van tijd. ...